Standartinės viešųjų pirkimų formos

Skelbimas OL S 

Kad būtų lengviau oficialiai skelbti ES viešųjų pirkimų duomenis, Europos Komisija, remdamasi įvairiomis ES teisinėmis bazėmis, sukūrė standartines viešųjų pirkimų skelbimo formas.

ES Leidinių biuras yra atsakingas už oficialų pranešimų apie ES viešuosius pirkimus skelbimą OL S, naudojantis portalu TED.
Norėdamos pasiskelbti portale TED, ES viešos perkančiosios organizacijos gali siųsti savo viešųjų pirkimų duomenis (skelbimus), naudodamosi mūsų programėle „eNotices“ arba savo pasirinkta elektronine siuntimo priemone („eSender“).

Priimamos tik oficialiu TED XML formatu pateikiamos elektroninės rinkmenos. Daugiau informacijos galima rasti ES žodynėlių svetainėje, kurioje pateikiami ES institucijų ir įstaigų tvarkomi žodynėliai. Tai kontroliniai žodynai, schemos, ontologijos, duomenų modeliai ir t. t.

PDF formato formos

Tik informacijos tikslais čia pateikiamos visos standartinės formos.
Taip pat rasite kiekvienos formos teisinį pagrindą.
Norint pakeisti jau paskelbtą pranešimą, reikėtų naudoti specialią formą „Pranešimas apie pakeitimus arba papildoma informacija“ (Standartinės formos Nr. 14 „Klaidų ištaisymas“ naudojimo instrukcijos).

#

Teisinis pagrindas

Formos

1

2014/24/EU

Išankstinis informacinis skelbimas 

2

2014/24/EU

Skelbimas apie pirkima 

3

2014/24/EU

Skelbimas apie sutarties skyrima

4

2014/25/EU

Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalines paslaugos

5

2014/25/EU

Skelbimas apie pirkima. Komunalines paslaugos

6

2014/25/EU

Skelbimas apie sutarties skyrima. Komunalines paslaugos 

7

2014/25/EU

Kvalifikacijos vertinimo sistema. Komunalines paslaugos 

8

2014/24/EU

Skelbimas pirkejo profilyje 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Skelbimas apie projekto konkursa 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Projekto konkurso rezultatai 

2014/25/EU

14

-

Skelbimas, susijes su pakeitimais ar papildoma informacija

15

2014/23/EU

Savanoriškas išankstinis skaidrumo skelbimas 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Išankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir saugumo srities sutartis 

17

2009/81/EC

Skelbimas apie pirkima gynybos ir saugumo srityje 

18

2009/81/EC

Skelbimas apie sutarciu sudaryma gynybos ir saugumo srityje 

     
19 2009/81/EC Skelbimas apie subranga 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Skelbimas apie pakeitima 
21 2014/24/EU Socialines ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys
22 2014/25/EU Socialines ir kitos specialios paslaugos. Komunalines paslaugos

23

2014/23/EU

Socialines ir kitos specialios paslaugos. Koncesijos

24

2014/23/EU

Koncesijos skelbimas

25

2014/23/EU

Skelbimas apie koncesijos suteikima

T1

Reglamentas 1370/2007 – Viešasis keleivinis geležinkelio ir keliu transportas

Išankstinis informacinis skelbimas del viešuju paslaugu sutarties

T2

Reglamentas 1370/2007 – Viešasis keleivinis geležinkelio ir keliu transportas

Informacinis skelbimas del viešuju paslaugu sutarties sudarymo