Nuo 2020 m. kovo 1 d. skelbimus dėl viešojo keleivinio geležinkelių ir kelių transporto sutarčių teikite tik naudodamiesi programa „eNotices“ (https://enotices.ted.europa.eu/changeLanguage.do?language=lt). Kitais būdais pateiktų skelbimų Leidinių biuras gauti ir tvarkyti nebegalės.

Tenders Electronic Daily, kuriame skelbiami viešųjų pirkimų skelbimai iš ES ir kitur

Informacija TED elektroninių formų siuntėjams ir apie apie juos

Interneto programa skirta rengti ir publikuoti viešųjų pirkimų skelbimus

ES kvietimų dalyvauti konkursuose pirkimų dokumentacija
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
BREXIT for businesses