Elektronikus hirdetmények küldése

A hirdetményeket a Kiadóhivatalhoz történt beérkezésüket követő öt napon belül a Hivatalos Lap (HL) S kiegészítésében tesszük közzé a TED weboldalán.

Az uniós intézmények által benyújtott hirdetmények teljes tartalmát az EU összes hivatalos nyelvére le kell fordítani, így ezen hirdetmények közzétételére – terjedelmüktől függően – 7 vagy 12 napon belül kerül sor.
 

Online űrlapok kitöltése vagy XML-fájlok küldése?

Közbeszerzési hirdetményeket háromféleképpen lehet strukturált elektronikus formátumban közzétételre benyújtani:

 

Ezt az alkalmazást azoknak az ajánlatkérőknek javasoljuk, akiknek évente csak kisszámú hirdetményt kell közzétenniük.  

 

Az eSenderek (eKüldők) közé jellemzően a tagállami hivatalos közlönyök, nagyszámú elektronikus hirdetményt beküldő ajánlatkérők, ajánlatkérők nevében eljáró köz- vagy magánjogi szervek, valamint elektronikus közbeszerzési szoftverek fejlesztői tartoznak