Jogszabályok és hasznos linkek

Az EU közbeszerzési politikája
europa.eu/pol/singl/index_hu.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Egységes európai piac: közbeszerzés
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

Az EU–Egyesült Királyság kapcsolatrendszerrel foglalkozó munkacsoport
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_hu

IDABC: Interoperábilis európai elektronikus kormányzati szolgáltatások közigazgatási rendszerek, gazdasági szervezetek és állampolgárok részére
ec.europa.eu/idabc

KKV-portál: információk Európa kis- és középvállalkozásainak
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: belső piaci panaszkezelő hálózat
ec.europa.eu/solvit/site/index_hu.htm

Európa Önökért – Vállalkozások: vállalati ügyek egy másik országban
https://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

e-CERTIS: dokumentumok nemzetközi közbeszerzéshez
Az e-CERTIS részletes információkkal szolgál nemzeti joggyakorlók számára arról, hogy a különböző uniós országok milyen dokumentumokat kérnek a közbeszerzéshez. Az adatbázisból a gazdasági szereplők megtudhatják, milyen igazoló dokumentumokat kell benyújtaniuk, ha külföldi ajánlati felhívásra kívánnak ajánlatot tenni. Az ajánlatkérőknek pedig abban segít, hogy beazonosítsák és felismerjék a külföldi ajánlattevők által benyújtott dokumentumokat, és hogy tartalmilag megfeleltessék a partnerországok tanúsítványait és igazolásait a helyi dokumentumokkal.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/about 

CEN: Európai Szabványügyi Bizottság, önkéntes műszaki szabványok bevezetésével járul hozzá az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség célkitűzéseihez; a szabványok javítják a szabadkereskedelmet, a munkavállalók és a fogyasztók biztonságát, a hálózatok interoperabilitását, a környezetvédelmet, a kutatási és fejlesztési programok kihasználtságát és a közbeszerzést.
www.cen.eu

PLAN hálózat: Procurement Law Academic Network (a közbeszerzési joggal foglalkozó tudományos dolgozók hálózata)
www.planpublicprocurement.org

Szemináriumok az európai közbeszerzésről (szervező: Európai Közigazgatási Intézet)
https://www.eipa.eu/courses/ 

Finanszírozási és pályázati portál
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe Network
Az Enterprise Europe Network tanáccsal és egyéb segítséggel látja el a kkv-kat a nemzetközi terjeszkedés és az innováció területén. Több mint 500 – uniós és nem uniós – partnerszervezete van. A hálózat mind a 27 uniós tagállamban ingyenes tanácsadást és tájékoztatást nyújt a közbeszerzési szabályokról, az ajánlattételi lehetőségekről szóló értesítésekről és a nemzetközi partnerségi szolgáltatásokról.