Jogszabályok és hasznos linkek

EU: Közbeszerzési politika
europa.eu/pol/singl/index_hu.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Egységes európai piac: Közbeszerzés
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtása (IDABC).
ec.europa.eu/idabc

KKV-portál: információhoz való hozzáférés Európa kis- és középvállalkozásai számára

ec.europa.eu/growth/smes

SOLVIT: Belső Piaci Problémamegoldó Rendszer
ec.europa.eu/solvit/site/index_hu.htm

Az Ön Európája – Üzletvitel: céges üzletvitel bonyolítása egy másik országban.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

e-CERTIS: nemzetközi közbeszerzési dokumentumok/tanúsítványok
Az e-CERTIS az egyes EU-tagországokban a közbeszerzési eljárások kapcsán általában előírt tanúsítványokról és dokumentumokról ad részletes információkat. Célközönségét az egyes országok érdekeltjei alkotják. Az e-CERTIS a pályázatok összeállítása során segítséget nyújt a gazdasági szereplők számára azoknak a bizonyító erejű dokumentumoknak az azonosításában, amelyek adott külföldi pályázati felhívás kapcsán előírt igazolásként szolgálnak. Az e-CERTIS a pályázatok átvételekor segíti az ajánlatkérőket a külföldi pályázók által benyújtott formanyomtatványok azonosításában és felismerésében, valamint abban, hogy a partnerországok formanyomtatványainak tartalmát azok helyi megfelelőihez viszonyítsák.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_hu.htm

CEN: Európai Szabványügyi Bizottság, amely az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség célkitűzéseihez olyan önkéntes műszaki szabványokkal járul hozzá, amelyek elősegítik a szabadkereskedelmet, a munkavállalók és fogyasztók biztonságát, a hálózatok interoperabilitását, a környezetvédelmet, a kutatási és fejlesztési programok kiaknázását, valamint a közbeszerzést.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30