TED eKüldés igénybevétele

A TED eKüldés szolgáltatás igénybevétele egy három lépésből álló folyamat, amely a következőket foglalja magában: projektelfogadás, tesztelés és a közzétételre küldött XML-fájloknak meg kell felelniük a Kiadóhivatal által meghatározott előírásoknak. A Kiadóhivatal XML-sémákat és átfogó dokumentációt bocsát a szoftverfejlesztők rendelkezésére a saját alkalmazások létrehozásának támogatásához.

A tesztfázisok áttekintése

Minden egyes tesztfázis körülbelül egy hónapig tart. Teszthirdetményeiről részletes elemzést tartalmazó jelentést kap. Valamennyi XML-fájlt ellenőriznie kell mielőtt elküldi azokat. A Kiadóhivatal online megjelenítőt/szintaktikus elemzőt biztosít az XML-hirdetmények teszteléséhez. Amennyiben ajánlatkérő hatóságok megbízásából kíván hirdetményeket beküldeni, nagyon fontos, hogy a hirdetményeket ne küldjék el egyszerre az ajánlatkérők, és a TED eKüldés szervezetek is. Erre a párhuzamosságok elkerülése érdekében van szükség.

Eljárások és regisztráció

Kérjük, először az általános és adminisztratív eljárásokat ismertető dokumentumokat olvassa el. Ezek a dokumentumok elérhetők angol nyelven a TED eSenders Workspace felületen. Ezen a weboldalon a technikai dokumentumokat is megtalálja, ideértve a legújabb XML-sémákat, valamint az eKüldés regisztrációs űrlapot. További kérdéseivel forduljon a TED eKüldés Informatikai Támogatás egységhez a simap@publications.europa.eu címen.