Európai közbeszerzés

Szakpolitikák

Az európai uniós közbeszerzés szakpolitikáit a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROWTH) határozza meg.

A közbeszerzésre vonatkozó európai uniós irányelvek – amelyek alapelvei az áttekinthetőség, a pályáztatás és a megfelelő eljáráskezelés – hatókörébe olyan pályázatok tartoznak, amelyek értéke várhatóan meghalad egy adott küszöbértéket. Ezek célja egy olyan közbeszerzési piac létrehozása, amely versenyalapú, nyitott és megfelelően szabályozott – mindez alapvetően szükséges ahhoz, hogy a közpénzek jó hasznosítását biztosítsa.

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

A meghatározott szerződéses értékeket meghaladó nyilvános tendereket meg kell jelentetni a Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához című kiadványban (S sorozat, Hivatalos Lap S vagy HL S), amelyet az EU egész területén közzé kell tenni.

A Hivatalos Lap S sorozata kizárólag elektronikus formátumban hozzáférhető és a TED weboldalán olvasható. A TED díjmentesen hozzáférhető.

Az aktuális tendereken túlmenően a TED-adatbázisban valamennyi EU-nyelven megtalálhatók az S-sorozat korábbi felhívásai. Az egyszerű keresőfelületen a felhasználó több keresési feltételt választhat ki vagy adhat meg – pl. földrajzi adat, dokumentumtípus, a szerződés jellege, kulcsszavak és egyéb feltételek.

Küszöbértékek

Az EU-irányelvek határozzák meg azokat a szerződéses küszöbértékeket, amelyek fölött az ajánlattételi felhívást közzé kell tenni az EU egész területén. Az alábbi táblázat a szerződés jellege, a szerződési érték (küszöbértékek) és a vonatkozó EU-irányelvek tekintetében közöl információkat.

A szerződés jellege Küszöbérték
Építési beruházási közbeszerzési szerződések 5 382 000 EUR
Szolgáltatási szerződések 140 000 EUR
Árubeszerzési szerződések 140 000 EUR
Minden más árubeszerzés és szolgáltatás a vízügyi, energiaipari és közlekedési ágazatban 431 000 EUR

A küszöbértékekkel kapcsolatos részletes információk a DG GROWTH weboldalán találhatóak.

Mit teszünk közzé?

A tenderek ajánlatkérői központi kormányok, helyi vagy regionális hatóságok, közjogi intézmények, illetve az említett hatóságok vagy közjogi intézmények alkotta társaságok.

Az EU hatóságai által évente közzétett, árubeszerzésre és építési beruházásra irányuló szerződések értéke meghaladja a 670 milliárd EUR-t. A Hivatalos Lap Kiegészítése naponta több mint 1000 ajánlati tenderfelhívást tesz közzé az alábbi ágazatokban:

  • Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződések az EU valamennyi tagállamából;
  • Közüzemi szerződések (a vízügyi, energia-, szállítási és távközlési ágazatokban);
  • Az EU-intézmények közbeszerzési szerződései;
  • Külső segítségnyújtás és az Európai Fejlesztési Alap szerződései (AKCS-országok);
  • Közép- és Kelet-Európa PHARE-, TACIS- és egyéb szerződései;
  • Az Európai Beruházási Bank (EBB), az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által finanszírozott projektek;
  • Az Európai Gazdasági Térség (Izland, Liechtenstein és Norvégia) szerződései;
  • Svájc Közbeszerzési Megállapodás (GPA) alapján létrejött szerződései a GATT/Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretében;
  • Az Európai Gazdasági Érdekcsoportosulás (EEIG) felhívásai;
  • Légügyi szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési szerződések.

Megjegyzés

2021. január 1-je óta az Egyesült Királyság ajánlatkérő szervei és közszolgáltató ajánlatkérői már nem tehetnek közzé közbeszerzési hirdetményeket a TED portálon. Ennek az az oka, hogy az uniós közbeszerzési szabályok már sem az Egyesült Királyságra, sem az Egyesült Királyságon belül nem alkalmazandók.

A 2020. december 31-ig közzétett eljárásokkal kapcsolatos közbeszerzési hirdetményeket továbbra is megjelentetjük a TED portálon, mivel az egyesült királyságbeli ajánlatkérő szerveknek és közszolgáltató ajánlatkérőknek továbbra is alkalmazniuk kell az uniós jogot a folyamatban lévő (azaz a 2020. december 31-ig közzétett) eljárásokra. Ezért a vonatkozó hirdetményeket (pl. helyesbítési hirdetményeket, szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatókat, szerződésmódosításról szóló hirdetményeket) el kell küldeniük a TED portálnak.