Fejlesztői sarok az e-küldők és adatfelhasználók számára

A Kiadóhivatal több webes alkalmazásprogramozási felületet (API) is biztosít az európai uniós közbeszerzési portálok céljaira.

Ezek az API-k lehetővé teszik Önnek, hogy:

Figyelem! A Kiadóhivatalnak nem áll módjában képzést nyújtani az API-k használatáról. A fenti linkeken azonban a fejlesztők és más technikai szakemberek hozzáférhetnek hasznos dokumentumokhoz.

 

Általános tudnivalók

A regisztrációs követelmények és az azonosítási mechanizmusok API-tól függően eltérőek. Minden API esetében regisztrálni kell, kivéve a TED-honlap API-ját.

A Kiadóhivatal az uniós intézmények által közzétett ajánlati felhívások listájának kivételével minden API esetében strukturált leírással szolgál, mely az OpenAPI specifikáción (Swagger) alapul.

Amikor egy hirdetmény XML formátumú tartalma JSON hasznos tartalom részét képezi, Base64 karakterláncként van kódolva. Ezzel elkerülhetők az olyan karakterekkel kapcsolatos problémák, amelyek konkrét jelentéssel bírnak a JSON-ban (idézőjelek, vesszők stb.).

 
Verziókövetés

Ha olyan változtatást eszközölünk, amely visszafelé nem kompatibilis, új verziót hozunk létre. Az új verzió mindegyik URL-ben megjelenik, pl.: „/v2/...”.

A következő változtatások visszafelé kompatibilisek:

 • új API-műveletek hozzáadása,
 • új opcionális bemeneti paraméterek hozzáadása (JSON formátumban vagy a lekérdezési karakterláncban) meglévő API-metódusokhoz,
 • új JSON-tulajdonságok hozzáadása API-válaszokhoz,
 • tulajdonságok sorrendjének megváltoztatása API-válaszokban.
 
Tanácsok kliensek létrehozásához

A fent ismertetett kompatibilitási szempontokra tekintettel kérjük, ügyeljen arra, hogy kliensek létrehozásakor a válaszok váratlan mezői figyelmen kívül legyenek hagyva. Ne hagyatkozzon a mezők JSON szerinti sorrendjére.

Az API-knak címzett HTTP-kéréseknek tartalmazniuk kell a „Felhasználói ügynök” (User Agent) fejlécet. Kérjük, adja meg ennek a fejlécnek az értékét a lehető legpontosabban, hogy könnyebben kivizsgálhassuk az esetleges problémákat.

 

Közzétételre szánt hirdetmények elküldése

A Kiadóhivatal lehetővé teszi a köz- és magánszervezeteknek, hogy ún. e-küldőként (eSender) saját szoftverrendszerükön keresztül hirdetményeket nyújtsanak be a TED portálon való közzététel céljából. Nézzen utána, hogyan lehet e-küldőként hirdetményeket benyújtani.

 

Hirdetmények megtekintése különböző formátumokban

A hirdetmény HTML vagy PDF formátumban, egy adott nyelven is lekérhető. Az e formátumokban lekért hirdetmény tartalma megegyezik az XML-fájl tartalmával. A hozzáférés anonimizált.

Két különböző API áll rendelkezésre:

 • A TED-sémának megfelelő hirdetmények megtekintésének módját a TED Notice Viewer felületen elérhető dokumentumok ismertetik.
 • Az e-hirdetmények megtekintésének módját a TED eForms Notice Viewer felületen elérhető dokumentumok ismertetik.

 

Keresés a TED portálon közzétett adatok körében és azok lekérése

2022. november 14. óta a TED portálon elérhető hirdetmények a TED-sémának és az új e-hirdetmény mintájának egyaránt megfelelnek.

A TED hirdetményeinek újbóli felhasználásához olyan számítástechnikai rendszerre van szükség, amely támogatja az e-hirdetményeket.

 
Közzétett hirdetmények keresése és lehívása – a TED portál API felülete

A TED portál API felületéhez anonim módon lehet hozzáférni, így a portál keresőmotorjának használatával közbeszerzési hirdetmények között lehet keresni. Használja az „Egyéni keresés” funkciót a különböző kritériumok és szűrők használatán alapuló kereséshez. Mivel az e-hirdetményekről szóló rendelet új TED-sémát vezetett be, néhány keresési feltétel módosult. Az API keresőfunkciója kiegészült az új search-controller-v3 eszközzel, így a TED sémának megfelelő hirdetmények és az e-hirdetmények körében egyaránt lehet keresni. Részletes tudnivalókért olvassa el a TED portál API felületén található dokumentumokat.

Emellett a hirdetmények keresésére szolgáló következő kritériumok kiigazításra kerültek: a vevő típusa, odaítélési szempont, jogalap, fő tevékenység, a szerződés típusa, az eljárás típusa, a hirdetmény típusa és a dokumentum típusa, jogi személy, ország, a teljesítés helye, valamint az a nyelv, amelyen a részvételi jelentkezéseket vagy az ajánlatokat be lehet nyújtani.

Ajánljuk figyelmébe ezt a dokumentumot is, mely ismerteti a 2022. november 2-ig és a 2022. november 2. után használt kódértékek közötti megfeleltetéseket. További információkért kérjük, látogasson el a TED portál Segítség oldalára, vagy vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

Az API révén a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS) szerinti földrajzi térségek alapján is lehet böngészni a TED portálon közzétett hirdetmények között. A teljesítés helyét térképről is ki lehet választani.

 
Tömeges XML-letöltés

A bejelentkezett felhasználóknak lehetőségük van arra is, hogy nagyobb mennyiségű XML formátumú hirdetményt töltsenek le egyszerre a TED portálról. A hirdetményeket napok és hónapok szerint csoportosítva, egyetlen állományként archiváljuk.

Ez a funkció a TED FTP-szerverén is elérhető.

 
A hirdetmény közzétételi számának kibővítése nyolc számjegyre

A TED portálon korábban évente legfeljebb 999 999 hirdetmény közzétételére volt lehetőség (mivel a közzétételi szám legfeljebb 6 számjegyből állhatott, pl. 1-2022, 654321-2022).

A hirdetmények közzétételi számát 8 számjegyűre növeltük, hogy egymilliónál több hirdetményt tudjunk közzétenni évente (pl. 1–2024, 87654321–2024).

E bővítés miatt az XML-csomagok fájljainak számozása kétféle lehet:

 • az e-hirdetmények esetében a fájl 8 számjegyű (pl. 00654321_2022.xml),
 • a TED-séma szerinti hirdetmények esetében a fájl 6 számjegyű (pl. 123456_2022.xml).

Az e-hirdetmények közzétételi száma 8 számjegyű, a TED-séma szerinti hirdetményeké pedig 6 számjegyű.

 
CSV-fájlok

A TED webhelyén közzétett hirdetmények adatainak egy része CSV-fájlban (vesszővel tagolt adatfájlban) is rendelkezésre áll adatkészletként az európai adatok hivatalos portálján.

 

Keresés az uniós intézmények ajánlati felhívásai körében és a hirdetmények lekérése

Az uniós intézmények ajánlati felhívásai az eTendering felületén találhatók.

Az ajánlati felhívások listáját a következő szempontok szerint lehet szűrni:

 • az ajánlatkérő szerv,
 • az ajánlati felhívás státusza,
 • nyelv.

Részletes tudnivalókért olvassa el az API-dokumentációt (pdf).