Fejlesztőknek

A Kiadóhivatal több webes alkalmazásprogramozási felületet (API) biztosít az európai uniós közbeszerzési portálok céljaira.

Ezek az API-k lehetővé teszik Önnek, hogy:

enlightened Felhívjuk figyelmét, hogy bár a Kiadóhivatal hozzáférést biztosít ezekhez az API-khoz, a használatukkal kapcsolatban nem nyújt technikai segítséget.

Általános információk

A Kiadóhivatal által biztosított API-k regisztrációs követelményei és azonosítási mechanizmusai a felhasználástól és a célközönségtől függően eltérőek. Kérjük, a részletes tudnivalókért olvassa el az egyes API-k leírását.

A Kiadóhivatal által rendelkezésre bocsátott API-k a REST architektúrán alapulnak, és standard HTTP-válaszkódokat használnak. A kérések és válaszok adatai JSON formátumban vannak. Szinte mindegyik API-hoz strukturált leírás tartozik, mely az OpenAPI specifikáció 2.0-ás verzióján alapul (Swagger 2.0).

Amikor egy hirdetmény XML formátumú tartalma JSON hasznos tartalom részét képezi, Base64 karakterláncként van kódolva. Ezzel elkerülhetők az olyan karakterekkel kapcsolatos problémák, amelyek konkrét jelentéssel bírnak a JSON-ban (idézőjelek, vesszők stb.).

Verziókövetés

Ha olyan változtatást eszközölünk, amely visszafelé nem kompatibilis, új verziót hozunk létre. Az új verzió mindegyik URL-ben megjelenik, pl.: „/v2/...”.

A következő változtatások visszafelé kompatibilisek:

 • új API-műveletek hozzáadása,
 • új opcionális bemeneti paraméterek hozzáadása (JSON formátumban vagy a lekérdezési karakterláncban) meglévő API-metódusokhoz,
 • új JSON-tulajdonságok hozzáadása API-válaszokhoz,
 • tulajdonságok sorrendjének megváltoztatása API-válaszokban.

A lenti Friss hírek rovatban ismertetjük a Kiadóhivatal által rendelkezésre bocsátott API-kkal kapcsolatos legújabb fejleményeket.

Tanácsok kliensek létrehozásához

A fent ismertetett kompatibilitási szempontokra tekintettel kérjük, ügyeljen arra, hogy kliensek létrehozásakor a válaszok váratlan mezői figyelmen kívül legyenek hagyva. Ne hagyatkozzon a mezők JSON szerinti sorrendjére.

Az API-knak címzett HTTP-kéréseknek tartalmazniuk kell a „Felhasználói ügynök” (User Agent) fejlécet. Kérjük, adja meg ennek a fejlécnek az értékét a lehető legpontosabban, hogy könnyebben kivizsgálhassuk az esetleges problémákat.

Közzétett adatok lehívása

Az itt leírt műveletek regisztráció vagy azonosítás nélkül is elvégezhetők.

Hirdetmények keresése és lekérése

Különböző kritériumok használatával tud keresést végezni a TED portálon közzétett közbeszerzési hirdetmények körében, illetve lekérni a kritériumoknak megfelelő hirdetmények adatait. Az egyéni keresés felületén definiálhatók a keresési kritériumok.

Egy erre a célra szolgáló művelettel le tudja kérni egy meghatározott (NUTS-kóddal jelölt) földrajzi régió hirdetményeinek számát is. A TED portál ezeknek az információknak a felhasználásával generálja a Teljesítés helye (térkép) adatait.

Részletes tudnivalókért olvassa el az API-dokumentációt.

Lehetősége van arra is, hogy nagyobb mennyiségű XML formátumú hirdetményt töltsön le egyszerre a TED portálról. A hirdetményeket napok és hónapok szerint csoportosítva archiváljuk.

A hirdetményekhez használt XML-sémák és a kapcsolódó dokumentumok az EU Vocabularies webhelyen találhatók.

A TED webhelyén közzétett hirdetmények adatainak egy része CSV-fájlban (vesszővel tagolt adatfájlban) is rendelkezésre áll adatkészletként, a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján.

Hirdetmények megtekintése különböző formátumokban

A hirdetmény HTML vagy PDF formátumban, egy adott nyelven is lekérhető. Az e formátumokban lekért hirdetmény tartalma megegyezik az XML-fájl tartalmával.

Részletes tudnivalókért olvassa el az API-dokumentációt.

Uniós intézmények ajánlati felhívásai

Az uniós intézmények ajánlati felhívásai az eTendering honlapon találhatók.

Az ajánlati felhívások listáját a következő szempontok szerint lehet szűrni:

 • az ajánlatkérő szerv,
 • az ajánlati felhívás státusza,
 • nyelv.

Részletes tudnivalókért olvassa el az API-dokumentációt (pdf).

Közzétételre szánt hirdetmények elküldése

Lehetővé tesszük köz- és magánszervezeteknek, hogy ún. e-küldőként (eSender) saját szoftverrendszerükön keresztül hirdetményeket nyújtsanak be a TED portálon való közzététel céljából. Itt tájékozódhat arról, hogyan lehet e-küldőként hirdetményeket benyújtani.

Ezek a műveletek korlátozott hozzáférésűek: csakis az e-küldők és az e-küldőnek jelentkezők vehetik azokat igénybe. Az azonosításra a Basic séma alapján, HTTPS protokollon keresztül kerül sor.

Tájékozódjon az eSentool Production API-dokumentációból, hogyan kell az e-küldőknek hirdetményeket benyújtaniuk a TED portálon való közzétételre.

Ezek a műveletek két másik végponton is elvégezhetők, ami megkönnyíti az e-küldőnek jelentkezők teendőit:

 • a hirdetmények TED-honlapon való közzétételének szimulálása az eSentool API Simulation és a megfelelő API-dokumentáció használatával;
 • minősítés beszerzése a hirdetmények TED-honlapon való közzétételére az eSentool API Qualification és a megfelelő API-dokumentáció használatával.

Integráció a közbeszerzés folyamatába

Különféle műveleteket biztosítunk, amelyek lehetővé teszik, hogy alkalmazásaink beépüljenek a szélesebb körű közbeszerzési folyamatba, többek között a következőket:

 • hirdetménytervezetek létrehozása vagy frissítése az eNotices felületén;
 • információk beszerzése egy adott hirdetményről a közzététel során,
 • a szavak és karakterek számának meghatározása egy hirdetményben.

Jelenleg csak az uniós intézmények számára állnak rendelkezésre ezek a műveletek. Különböző azonosítási mechanizmusok vehetők igénybe.

Részletes tudnivalókért olvassa el az API-dokumentációt.

Legfrissebb hírek

2019. szeptember 15.: A TED portálon való keresést lehetővé tevő API új verziója

Már elérhető a TED portálon való keresést lehetővé tevő API új verziója itt: https://ted.europa.eu/api/v2.0. Az új verzióra azért volt szükség, mert be kellett vezetnünk néhány, visszafelé nem kompatibilis változtatást.

Változtatások

 • Eltávolítottuk az /api/latest alatt található műveleteket.
 • Az API-kulcsra már nincs szükség.
 • A találatokban az ND és az OJ mező szöveges karakterláncként vannak megadva (nem pedig egész számként), tükrözve a tényleges tartalmukat.

Javítások/fejlesztések

 • Új műveletet vezettünk be, mellyel le lehet kérni az egyes (NUTS-kód szerinti) földrajzi térségekben közzétett hirdetmények számát.
 • Különböző fejlesztéseket eszközöltünk az OpenAPI dokumentációjában.