Standardni obrasci za javnu nabavu

Objava u seriji S Službenog lista 

Kako bi olakšala službeno objavljivanje podataka o javnoj nabavi iz EU-a, Europska komisija izradila je standardne obrasce za javnu nabavu prema različitim pravnim osnovama EU-a.

Ured za publikacije EU-a odgovoran je za službenu objavu obavijesti o javnoj nabavi EU-a u seriji S Službenog lista putem TED.
Kako bi ih objavili na stranicama TED, javni naručitelji iz EU-a mogu svoje podatke (obavijesti) o javnoj nabavi poslati putem naše aplikacije eNotices ili putem usluge eSender po svojem izboru.

Prihvaćaju se samo elektroničke datoteke u službenom formatu TED-a XML. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama EU Vocabularies na kojima su dostupni rječnici koje uređuju institucije i tijela EU-a. Oni uključuju kontrolirane rječnike, sheme, ontologije, modele podataka itd.

Obrasci u PDF formatu

Dajemo vam na raspolaganje sve standardne obrasce,
kao i pravne osnove za svaki od njih.
Za izmjenu već objavljene obavijesti poslužite se posebnim obrascem „Zahtjev za izmjene ili dodatne informacije” (Upute za upotrebu standardnog obrasca 14 „Ispravak”).

#

Pravna osnova

Obrasci

1

2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest 

2

2014/24/EU

Obavijest o nadmetanju

3

2014/24/EU

Obavijest o dodjeli ugovora

4

2014/25/EU

Periodicna indikativna obavijest – sektorska nabava 

5

2014/25/EU

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

6

2014/25/EU

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

7

2014/25/EU

Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava 

8

2014/24/EU

Obavijest na profilu kupca 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Obavijest o projektnom natjecaju 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Rezultati projektnog natjecaja 

2014/25/EU

14

-

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

15

2014/23/EU

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u podrucju obrane i sigurnosti

17

2009/81/EC

Poziv na nadmetanje za ugovor u podrucju obrane i sigurnosti 

18

2009/81/EC

Obavijest o sklopljenim ugovorima u podrucju obrane i sigurnosti

     
19 2009/81/EC Poziv na nadmetanje za podugovor 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Obavijest o izmjeni 
21 2014/24/EU Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori 
22 2014/25/EU Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava 

23

2014/23/EU

Društvene i druge posebne usluge – koncesije 

24

2014/23/EU

Obavijest o koncesiji 

25

2014/23/EU

Obavijest o dodjeli koncesije 

T1

 

Uredba 1370/2007- Javni željeznicki i cestovni prijevoz putnika

Prethodna informacijska obavijest za ugovor o javnim uslugama 

T2

Uredba 1370/2007- Javni željeznicki i cestovni prijevoz putnika

Informacijska obavijest za sklapanje ugovora o javnim uslugama