Standardni obrasci za javnu nabavu

Objava u seriji S Službenog lista

Kako biste lakše objavili podatke o javnoj nabavi u EU-u u Službenom listu, Europska komisija izradila je standardne obrasce usklađene sa svakom od postojećih pravnih osnova EU-a za objavu tih podataka, a to su:

  • obrasci sheme TED-a iz Uredbe (EU) 2015/1986
  • e-obrasci iz Uredbe (EU) 2019/1780.

Uredba o e-obrascima primjenjuje se od 14. studenoga 2022. Od tog datuma do 24. listopada 2023. korisnici ne moraju upotrebljavati e-obrasce. Tijekom tog prijelaznog razdoblja Ured za publikacije prihvaćat će obavijesti temeljene na trenutačnoj shemi TED-a i nove obavijesti temeljene na e-obrascima, a na portalu TED prikazivat će se obje vrste obavijesti.

Upotreba e-obrazaca postaje obvezna 25. listopada 2023. Od tog datuma Ured za publikacije više neće prihvaćati obavijesti temeljene na shemi TED-a, iako će portal TED nastaviti prikazivati takve obavijesti dostavljene do 24. listopada 2023.

Obrasci u PDF formatu

Imajte na umu da standardni obrasci sheme TED-a navedeni u nastavku služe samo kao referenca.

#

Pravna osnova

Obrasci

1

2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest 

2

2014/24/EU

Obavijest o nadmetanju

3

2014/24/EU

Obavijest o dodjeli ugovora

4

2014/25/EU

Periodicna indikativna obavijest – sektorska nabava 

5

2014/25/EU

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

6

2014/25/EU

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

7

2014/25/EU

Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava 

8

2014/24/EU

Obavijest na profilu kupca 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Obavijest o projektnom natjecaju 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Rezultati projektnog natjecaja 

2014/25/EU

14

-

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

15

2014/23/EU

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u podrucju obrane i sigurnosti

17

2009/81/EC

Poziv na nadmetanje za ugovor u podrucju obrane i sigurnosti 

18

2009/81/EC

Obavijest o sklopljenim ugovorima u podrucju obrane i sigurnosti

     
19 2009/81/EC Poziv na nadmetanje za podugovor 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Obavijest o izmjeni 
21 2014/24/EU Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori 
22 2014/25/EU Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava 

23

2014/23/EU

Društvene i druge posebne usluge – koncesije 

24

2014/23/EU

Obavijest o koncesiji 

25

2014/23/EU

Obavijest o dodjeli koncesije 

T1

 

Uredba 1370/2007- Javni željeznicki i cestovni prijevoz putnika

Prethodna informacijska obavijest za ugovor o javnim uslugama 

T2

Uredba 1370/2007- Javni željeznicki i cestovni prijevoz putnika

Informacijska obavijest za sklapanje ugovora o javnim uslugama