Slanje elektroničkih obavijesti

Elektroničke obavijesti osiguravaju brzinu i preciznost Obavijesti koje su poslane u strukturiranom elektroničkom obliku objavljuju se u roku od pet dana nakon što ih zaprimi Ured za publikacije. Za usporedbu, obavijesti poslane telefaksom, e-poštom ili poštom mogu biti objavljene tek nakon 12 dana.

Mrežni obrasci ili XML datoteke?

Postoje dva načina podnošenja obavijesti o javnoj nabavi s ciljem objave u strukturiranom elektroničkom obliku:

  • Korištenjem mrežnih obrazaca dostupnih putem aplikacije eObavijesti (eNotices).
    Ovaj se način preporučuje javnim naručiteljima koji godišnje objavljuju manji broj obavijesti i/ili koji ne žele trošiti vrijeme i novac na razvijanje prilagođenih softvera.
    Automatskim se provjeravanjem obveznih polja i jasnom strukturom elektroničkih obavijesti osigurava dosljednost s europskim direktivama i smanjivanje rizika od pogreški na najnižu razinu.
  • Kvalificiranje kao TED ePošiljatelj i slanje standardnih XML datoteka Uredu za publikacije.
    Ovaj postupak zahtjeva razvijanje softvera i opsežnu fazu ispitivanja radi osiguravanja prihvatljive kvalitete XML datoteka.

Uobičajeni su ePošiljatelji državni službeni listovi, javni naručitelji koji šalju velik broj elektroničkih obavijesti, javna ili privatna tijela koja djeluju u ime „javnih naručitelja/subjekata", kao i osobe koje razvijaju softver eNabava (eProcurement).

Molimo pročitajte kako postati TED ePošiljatelj za informacije o prijavi i kvalifikacijskom postupku.