Slanje elektroničkih obavijesti

Obavijesti se objavljuju u SL-u, seriji S, na internetskim stranicama TED-a u roku od pet dana od primitka u Uredu za publikacije.

Obavijesti koje dostavljaju institucije EU-a u potpunosti se prevode na sve službene jezike EU-a te se stoga, ovisno o njihovoj duljini, objavljuju u roku od sedam ili 12 dana u skladu s člankom 103. stavkom 1. Financijske uredbe.
 

Ispunjavanje internetskih obrazaca ili slanje datoteka u formatu XML?

Za dostavljanje obavijesti o javnoj nabavi za objavu u strukturiranom elektroničkom formatu na raspolaganju su tri mogućnosti:

 

Preporučuje se naručiteljima koji na godišnjoj razini trebaju objaviti mali broj obavijesti.  

 

Tipični eSenderi mogu biti nacionalni službeni listovi, javni naručitelji koji šalju mnogo elektroničkih obavijesti, javna ili privatna tijela koja djeluju u ime „javnih naručitelja” te razvojni inženjeri e-nabave