Slanje elektroničkih obavijesti

Obavijesti se objavljuju u SL-u, seriji S, na internetskim stranicama TED-a u roku od pet dana od primitka u Uredu za publikacije.

 

Ispuniti internetski obrazac ili poslati XML datoteku?

Obavijesti o javnoj nabavi možete objaviti:

Tipični e-pošiljatelji mogu biti nacionalni službeni listovi, javni naručitelji koji šalju mnogo elektroničkih obavijesti, javna ili privatna tijela koja djeluju u ime „javnih naručitelja” te razvojni programeri za e-nabavu.