Javna nabava izvan okvira TED-a

Japan Tax & Public Procurement (JTPP) Helpdesk
Japan Tax & Public Procurement (JTPP) Helpdesk (Služba za pomoć s porezima i javnom nabavom u Japanu) od 2015. je jedna od usluga koje nudi Centar za industrijsku suradnju EU-a i Japana. JTPP nastoji pružati potporu MSP-ovima iz EU-a u vezi s javnom nabavom japanske vlade te poduzeća iz EU-a upoznati s mogućnostima javne nabave u Japanu. Primjerice, poduzećima sa sjedištem u EU-u besplatno nudi tjedni pregled natječaja japanske vlade.
https://www.eu-japan.eu/government-procurement 
Pretplatite se na JTPP-ov tjedni pregled natječaja: https://www.eu-japan.eu/government-procurement/news/weekly-tender-digest-mailing-list 

Prozorro+
Ukrajinska platforma za javnu nabavu

Kao odgovor na trenutačnu situaciju u Ukrajini, Ministarstvo gospodarstva Ukrajine, državno poduzeće Prozorro, državna ustanova nadležna za profesionalnu javnu nabavu te privatna tržišta uključena u sektor javne nabave zajedno su osnovali platformu Prozorro+. Platforma pomaže u pronalasku dobavljača za najhitnije humanitarne potrebe Ukrajine. Prozorro+ je elektronički katalog sličan katalozima koji se upotrebljavaju u e-nabavi. Povezuje tijela za javnu nabavu s dobavljačima različite robe. Platformu Prozorro+, koja je besplatna, testira već 15 državnih kupaca, a cilj je uskoro pozvati sva ukrajinska tijela za javnu nabavu da se njome koriste. Osim toga, platforma omogućuje sudjelovanje međunarodnih poduzeća, financijskih institucija i nevladinih organizacija koji su spremni isporučivati robu i podupirati građane Ukrajine.
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register