Javna nabava izvan okvira TED-a

Japan Tax & Public Procurement (JTPP) Helpdesk (Služba za pomoć s porezima i javnom nabavom u Japanu) od 2015. je jedna od usluga koje nudi Centar za industrijsku suradnju EU-a i Japana. JTPP nastoji pružati potporu MSP-ovima iz EU-a u vezi s javnom nabavom japanske vlade te poduzeća iz EU-a upoznati s mogućnostima javne nabave u Japanu. Primjerice, poduzećima sa sjedištem u EU-u besplatno nudi tjedni pregled natječaja japanske vlade.
https://www.eu-japan.eu/government-procurement 
Pretplatite se na JTPP-ov tjedni pregled natječaja: https://www.eu-japan.eu/government-procurement/news/weekly-tender-digest-mailing-list