Zakonodavstvo i korisne poveznice

EU: politika o javnoj nabavi
europa.eu/pol/singl/index_en.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Jedinstveno europsko tržište: javna nabava
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

Radna skupina za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_hr

IDABC: Interoperabilna isporuka usluga europskih e-vlada javnim upravama, poduzećima i građanima
ec.europa.eu/idabc

Portal za mala i srednja poduzeća: pristup informacijama o europskim malim i srednjim poduzećima
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Sustav za rješavanje problema unutarnjeg tržišta
ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

Vaša Europa – Poslovanje: za poslovanje poduzeća u drugoj zemlji.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_en.htm

e-CERTIS: dokumenti/certifikati za međunarodnu nabavu
e-CERTIS pruža detaljne informacije o certifikatima i dokumentima koji su obično potrebni za nabavu u raznim zemljama EU-a. Namijenjen je nacionalnim korisnicima. Pomaže gospodarskim subjektima da pri pripremi ponude utvrde koji se dokazni dokumenti smatraju dokazima koji se zahtijevaju u inozemnom pozivu za podnošenje ponuda. Pomaže tijelima nadležnima za dodjelu da pri primanju ponuda utvrde i priznaju obrasce koje su podnijeli inozemni ponuditelji i da sadržaj obrazaca iz partnerske zemlje povežu s odgovarajućim lokalnim dokumentima.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/about 

CEN: Europski odbor za normizaciju doprinosi ciljevima Europske unije i Europskog gospodarskog područja dobrovoljnim tehničkim standardima kojima se promiče slobodna trgovina, sigurnost radnika i potrošača, interoperabilnost mreža, zaštita okoliša, iskorištavanje istraživačkih i razvojnih programa te javna nabava.
www.cen.eu

Mreža PLAN: Akademska mreža za pravo o javnoj nabavi
www.planpublicprocurement.org

Seminari o europskoj javnoj nabavi Europskog instituta za javnu upravu
https://www.eipa.eu/courses/ 

Portal za financiranje i natječaje
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Europska poduzetnička mreža
Europska poduzetnička mreža malim i srednjim poduzećima pruža savjete i potporu radi međunarodnog razvoja i inovacija. Čini je više od 500 partnerskih organizacija u EU-u i šire. Usluge koje pružaju partneri mreže u zemljama EU-27 uključuju informacije i savjete za mala i srednja poduzeća o pravilima o javnoj nabavi, usluge informiranja/slanja obavijesti o natječajima i međunarodne partnerske usluge. Pružaju se besplatno.