Zakonodavstvo i korisne poveznice

EU: Politika o javnoj nabavi
europa.eu/pol/singl/index_hr.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Jedinstveno europsko tržište: Javna nabava
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Interoperabilna isporuka usluga europskih e-Vlada javnim upravama, tvrtkama i građanima.
ec.europa.eu/idabc

Portal za mala i srednja poduzeća: pristup informacijama o europskim malim i srednjim poduzećima
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Sustav za rješavanje problema unutarnjeg tržišta
ec.europa.eu/solvit/site/index_hr.htm

Vaša Europa - poslovanje: za poslovanje tvrtke u drugoj zemlji.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_hr.htm

e-CERTIS: dokumenti / certifikati za međunarodnu nabavu
e-CERTIS pruža detaljne informacije o certifikatima i dokumentima koji su obično potrebni za nabavu u raznim zemljama EU-a. Namijenjen je državnim korisnicima. Pomaže gospodarskim subjektima u pripremi natječaja pri identifikaciji dokaznih dokumenata koji ispunjavaju potrebne dokaze u inozemnom pozivu za javno nadmetanje. Pomaže tijelima nadležnima za dodjelu da pri primanju natječaja identificiraju i prepoznaju obrasce koje su podnijeli inozemni ponuditelji i da sadržaj obrazaca iz partnerske zemlje poveže s odgovarajućim lokalnim dokumentima.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_hr.htm

CEN: Europski odbor za normizaciju, koji doprinosi ciljevima Europske unije i Europskog gospodarskog područja s dobrovoljnim tehničkim standardima koji promiču slobodnu trgovinu, sigurnošću radnika i potrošača, interoperabilnosti mreža, zaštitom okoliša, iskorištavanjem istraživačkih i razvojnih programa te javnom nabavom.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30