S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Tenders Electronic Daily, objavljuje obavijesti o javnoj nabavi u EU-u i izvan EU-a

Informacije za i o TED ePošiljateljima

Mrežna prijava za pripremu i objavu obavijesti o javnoj nabavi

Dokumentacija za nadmetanje za pozive na nadmetanje EU-a
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
BREXIT for businesses