Europska javna nabava

Politike

Politike europske javne nabave uspostavlja Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike).

Direktive EU-a o javnoj nabavi, čija su osnovna načela transparentnost, otvorena konkurentnost te ispravno upravljanje postupcima, obuhvaćaju ponude za koje se očekuje da će njihova vrijednost iznositi više od određenog praga. Osmišljene su s ciljem postizanja tržišta nabave koje je konkurentno, otvoreno te regulirano - što je presudno za dobru uporabu javnih sredstava.

Dodatak Službenom listu Europske unije

Sva javna nadmetanja koja prelaze određene ugovorne vrijednosti moraju se objaviti u Dodatku Službenom listu Europske unije (serija S, Službeni list S ili SL S)te se objaviti diljem EU-a.

Službeni list S dostupan je isključivo u elektroničkom obliku i dostupan je na internetskoj stranici TED. Pristup TED-u je besplatan.

Osim trenutačnih poziva na nadmetanje, u bazi podataka TED-a omogućen je pristup arhivi serije S na svim jezicima EU-a. Jedno sučelje omogućuje korisniku odabir ili unos nekoliko kriterija za pretragu, uključujući geografske podatke, vrstu dokumenta, prirodu ugovora, ključne riječi i drugo.

Pragovi

Pragovi ugovorne vrijednosti iznad kojih se poziv na javno nadmetanje mora objaviti u EU-u navedeni su u direktivama Europske unije. Tablica iz nastavka daje informacije o prirodi ugovora, ugovornoj vrijednosti (pragovima) i relevantnim direktivama Europske unije.

 
Vrsta ugovora Prag
Javni radovi 5 382 000 EUR
Ugovori o uslugama 140 000 EUR
Ugovor o opskrbi 140 000 EUR
Sva ostala roba i sve ostale usluge u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru 431 000 EUR

Detaljnije informacije o pragovima mogu se pronaći na stranici GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

Što objavljujemo

Tijela nadležna za dodjelu natječaja su središnja vlada, lokalni ili regionalni organi, tijela regulirana javnim pravom ili udruge koje se sastoje od jednog ili više ovih organa ili tijela reguliranih javnim pravom.

Javna tijela u EU-u svake godine objave ugovore o opskrbi i javnim radovima vrijedne oko 670 milijardi eura. Svakog dana Dodatak Službenom listu objavi preko 1.000 natječaja koji sadrže pozive na javno nadmetanju u sljedećim sektorima:
  • javni ugovori za radove, opskrbu i usluge iz svih zemalja članica EU-a;
  • ugovori o komunalnim uslugama (vodni, energetski, transportni i telekomunikacijski sektori);
  • javni ugovori iz institucija EU-a;
  • ugovori Vanjske pomoći i Europskog fonda za razvoj (zemlje ACP-a);
  • Phare, Tacis i drugi ugovori iz Središnje i Istočne Europe;
  • projekti koje financiraju Europska investicijska banka (EIB), Europska središnja banka (ECB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD);
  • ugovori iz Europskog gospodarskog područja (Norveška, Island i Lihtenštajn);
  • ugovori u skladu s Ugovorom o javnoj nabavi (GPA), zaključeni unutar okvira GATT-a/Svjetske trgovinske organizacije (WTO), iz Švicarske;
  • obavijesti koje se odnose na Europske ekonomske interesne grupacije (EEIG);
  • javni ugovori za usluge zračnog prometa.