Kutak za razvojne inženjere

Na ovoj su stranici prikazana aplikacijska programska sučelja (API-ji) na internetskim stranicama TED-a koja je ponudio Ured za publikacije. Dokumentacija je dostupna putem korisničkog sučelja Swagger ili u formatu PDF.

Napominjemo da Ured za publikacije omogućuje pristup aplikacijskim programskim sučeljima na TED-u (TED API-ji), ali ne pruža dodatnu tehničku potporu za upotrebu tih API-ja.

Korisnici

Opis

Preduvjeti

Protokol

TED API-ji za bilo kojeg korisnika

TED Notice Viewer API korisnicima služi za prikaz obavijesti u formatu PDF ili HTML.

Taj API omogućuje višestruke operacije namijenjene samo za čitanje u okviru TED Notice Viewera.

Nije potrebno odobrenje

REST 

TED Website API korisnicima služi za dobivanje podataka o obavijesti.

Taj API omogućuje višestruke operacije namijenjene samo za čitanje podataka na stranicama TED-a.
 

API KEY nije obvezan s novom verzijom

REST

TED API-ji za eSendere

eSentool API – Production omogućuje višestruke operacije za eSendere koji žele dostaviti obavijesti za objavu na stranicama TED-a.

eSender ID

REST

TED API-ji za kandidate za eSendere

eSentool API – Qualification omogućuje višestruke operacije za kandidate za eSendere koji se žele kvalificirati i naknadno dostaviti obavijesti za objavu na stranicama TED-a.

eSender ID

REST

eSentool API – Simulation omogućuje višestruke operacije za kandidate za eSendere koji žele simulirati objavu obavijesti na stranicama TED-a.

eSender ID

REST

TED API-ji za institucije EU-a

eTendering CfT List Service je jednostavna usluga na stranicama eTendering koja pruža osnovne informacije o objavljenim pozivima za podnošenje ponuda. Svrha je ove usluge omogućiti javnim naručiteljima da na svojim internetskim stranicama objave informacije o svojim pozivima za podnošenje ponuda.

Službeni račun institucija EU-a

HTTP/GET

TED API for EU Institutions je API namijenjen Glavnoj upravi GROW i JRC-u

Posebno ovlaštenje

REST