Kutak za razvojne inženjere

Ured za publikacije pruža niz aplikacijskih programskih sučelja (API-ji) povezanih s TED-om i europskom javnom nabavom.

S pomoću tih aplikacijskih programskih sučelja (API-ji) možete:

enlightened Napominjemo da Ured za publikacije pruža pristup tim API-jima, ali ne pruža tehničku podršku za njihovu uporabu.

Opće informacije

Zahtjevi za registraciju i mehanizmi za provjeru autentičnosti naših API-ja razlikuju se ovisno o upotrebi i predviđenim korisnicima. Za više informacija pročitajte opise pojedinačnih API-ja.

Naši API-ji slijede načela slična protokolu REST i upotrebljavaju HTTP odzivne kodove. Podaci u zahtjevima i odgovorima su u JSON-u. Za gotovo sve API-je pružamo strukturirani opis s pomoću specifikacije OpenAPI, verzije 2.0 (poznate i kao „Swagger”).

Kad je XML sadržaj obavijesti uključen u korisne podatke JSON-a, kodira se u Base64 i obrađuje kao niz. Time se izbjegavaju problemi sa znakovima koji imaju posebno značenje u JSON-u (navodnici, zarezi itd.).

Verzije

Kad unosimo promjene nekompatibilne s postojećim stanjem, kreiramo novu verziju. Verzija se pojavljuje na svakom URL-u, primjerice „/v2/...”.

Sljedeće izmjene smatraju se kompatibilnima s postojećim stanjem:

 • dodavanje novih operacija API-ja
 • dodavanje novih neobveznih ulaznih parametara (u JSON-u ili nizu upita) postojećim metodama API-ja
 • dodavanje novih svojstava JSON-a postojećim odgovorima iz API-ja
 • promjena redoslijeda svojstava u postojećim odgovorima iz API-ja.

U nastavku teksta u odjeljku Najnovije vijesti opisuju se sve posljednje promjene u našim API-jima.

Preporuke za implementaciju klijenata

S obzirom na prethodno opisanu politiku kompatibilnosti pobrinite se da se pri implementaciji klijenta ne uzima u obzir ni jedno neočekivano polje u odgovorima. Ne oslanjajte se na redoslijed polja u JSON-u.

Svaki HTTP zahtjev za naše API-je mora sadržavati zaglavlje „User-Agent”. Navedite vrijednost tog zaglavlja što točnije kako biste nam pomogli u ispitivanju potencijalnih problema.

Preuzimanje objavljenih podataka

Ovdje opisane operacije možete upotrijebiti bez registracije ili provjere autentičnosti.

Pretraživanje i dohvaćanje obavijesti

Možete upotrijebiti niz različitih kriterija za pretraživanje obavijesti o javnoj nabavi objavljenih na internetskim stranicama TED-a i dohvaćanje posebnih informacija za obavijesti koje odgovaraju vašim kriterijima. Upit za pretraživanje služi za stručno pretraživanje.

S pomoću određene operacije možete saznati i koliko ima obavijesti za svako geografsko područje (oznaka NUTS). Na internetskim stranicama TED-a te se informacije upotrebljavaju za izradu karte „Mjesto isporuke”.

Za više pojedinosti vidjeti dokumentaciju API-ja.

Možete obavijesti u formatu XML preuzeti i sve odjednom s internetskih stranica TED-a. Jedinstveni arhiv sadržava sve obavijesti za svaki dan i svaki mjesec.

XML sheme korištene za obavijesti i odgovarajuća dokumentacija dostupni su na internetskim stranicama EU Vocabularies.

Podskup podataka iz obavijesti objavljenih na internetskim stranicama TED-a dostupan je i kao CSV (vrijednosti razdvojene zarezom) u obliku skupa podataka na Portalu otvorenih podataka EU-a.

Pregled obavijesti u različitim formatima

Na temelju sadržaja obavijesti u formatu XML možete dobiti obavijest u formatu HTML ili PDF na određenom jeziku.

Za više pojedinosti vidjeti dokumentaciju API-ja.

Objavljeni pozivi za podnošenje ponuda institucija EU-a

Možete dobiti popis poziva za podnošenje ponuda koje su institucije EU-a objavile na internetskim stranicama eTendering.

Popis, koji pruža osnovne informacije o svakom pozivu, može se filtrirati prema:

 • imenu javnog naručitelja
 • statusu poziva
 • jeziku.

Za više pojedinosti vidjeti dokumentaciju API-ja u formatu PDF.

Slanje obavijesti za objavu

Nudimo operacije kojima se javnim ili privatnim tijelima, poznatima kao „TED eSenders”, omogućuje da putem vlastitih softverskih sustava podnesu obavijesti za objavu na internetskim stranicama TED-a. Vidjeti našu stranicu o tome kako postati TED eSender.

Pristup tim operacijama ograničen je na eSendere i one koji su se prijavili da postanu eSenderi. Provjera autentičnosti odvija se u okviru sustava „Basic”, koji je osiguran preko HTTPS-a.

Za više informacija o operacijama kojima eSenderi podnose obavijesti za objavu na internetskim stranicama TED-a dostupna je dokumentacija eSentool Production API.

Nudimo iste operacije na druge dvije krajnje točke za potporu postupka za kandidate za eSender:

 • za simulaciju objave obavijesti na internetskim stranicama TED-a pomoću eSentool Simulation API-ja s odgovarajućom dokumentacijom API-ja
 • za kvalifikaciju za objavu obavijesti na internetskim stranicama TED-a pomoću eSentool Qualification API-ja s odgovarajućom dokumentacijom API-ja.

Integracija u postupak javne nabave

Nudimo različite operacije koje omogućuju integraciju naših aplikacija u širi postupak javne nabave, uključujući:

 • izradu ili ažuriranje nacrta obavijesti u eNotices
 • dobivanje informacija o obavijesti tijekom objave
 • utvrđivanje broja riječi i znakova u obavijesti.

Samo institucije EU-a trenutačno imaju pristup tim operacijama. Dostupni su razni mehanizmi za provjeru autentičnosti.

Za više pojedinosti vidjeti dokumentaciju API-ja.

Najnovije vijesti

Od 15. 9. 2019. nova verzija API-ja za pretraživanje internetskih stranica TED-a

Nova verzija API-ja za pretraživanje internetskih stranica TED-a sad je dostupna na temelju pozivnog URL-a „https://ted.europa.eu/api/v2.0”. Nova je verzija bila potrebna jer smo morali uvesti izmjene koje nisu bile kompatibilne s postojećim stanjem.

Promjene

 • Uklonjene su operacije pod „api/najnovije”.
 • Ključ za API više nije potreban.
 • Polja „ND” i „OJ” u rezultatima pretraživanja sad se navode kao niz (umjesto cijelog broja), čime se odražava njihov stvarni sadržaj.

Poboljšanja

 • Nova operacija za preuzimanje broja obavijesti za svako geografsko područje (oznaka NUTS).
 • Razna poboljšanja u dokumentaciji OpenAPI-ja.