Kutak za razvojne programere za e-pošiljatelje i ponovne korisnike

Ured za publikacije pruža niz aplikacijskih programskih sučelja (API-ji) povezanih s TED-om i europskom javnom nabavom.

S pomoću tih API-ja možete:

enlightened Napominjemo da Ured za publikacije pruža pristup tim API-jima, ali ne i tehničku podršku za njihovu uporabu.

 

Opće informacije

Zahtjevi za registraciju i mehanizmi za provjeru autentičnosti naših API-ja razlikuju se ovisno o upotrebi i predviđenim korisnicima. Za više informacija pročitajte opise pojedinačnih API-ja.

Naši API-ji slijede načela slična protokolu REST i upotrebljavaju HTTP odzivne kodove. Podaci u zahtjevima i odgovorima su u JSON-u. Za gotovo sve API-je pružamo strukturirani opis s pomoću specifikacije OpenAPI, verzije 2.0 (poznate i kao „Swagger”).

Kad je XML sadržaj obavijesti uključen u korisne podatke JSON-a, kodira se u Base64 i obrađuje kao znakovni niz (string). Time se izbjegavaju problemi sa znakovima koji imaju posebno značenje u JSON-u (navodnici, zarezi itd.).

Verzije

Kad unosimo promjene nekompatibilne s postojećim stanjem, kreiramo novu verziju. Verzija se pojavljuje na svakom URL-u, primjerice „/v2/...”.

Sljedeće izmjene smatraju se kompatibilnima s postojećim stanjem:

 • dodavanje novih operacija API-ja
 • dodavanje novih neobveznih ulaznih parametara (u JSON-u ili nizu upita) postojećim metodama API-ja
 • dodavanje novih svojstava JSON-a postojećim odgovorima iz API-ja
 • promjena redoslijeda svojstava u postojećim odgovorima iz API-ja.
Preporuke za implementaciju klijenata

S obzirom na prethodno opisanu politiku kompatibilnosti pobrinite se da se pri implementaciji klijenta ne uzima u obzir ni jedno neočekivano polje u odgovorima. Ne oslanjajte se na redoslijed polja u JSON-u.

Svaki HTTP zahtjev za naše API-je mora sadržavati zaglavlje „User-Agent”. Navedite vrijednost tog zaglavlja što točnije kako biste nam pomogli u ispitivanju potencijalnih problema.

 

Preuzimanje objavljenih podataka

Ovdje opisane operacije možete upotrijebiti bez registracije ili provjere autentičnosti.

Od 14. studenoga 2022. obavijesti dostupne na stranicama TED-a bit će u skladu s obrascima sheme TED-a i e-obrascima.

Obrasci sheme TED-a utvrđeni su u Uredbi (EU) 2015/1986 i temelje se na standardu interoperabilnosti Ureda za publikacije. Dokumentacija je dostupna na internetskim stranicama EU Vocabularies.

E-obrasci su utvrđeni u Uredbi (EU) 2019/1780 o uvođenju novih standardnih obrazaca za javnu nabavu. Uredba o e-obrascima stupa na snagu 14. studenoga 2022. E-obrasci se temelje na standardu interoperabilnosti univerzalnog poslovnog jezika (UBL). Više informacija dostupno je na posebnoj stranici SIMAP-a.

Ako ponovno upotrebljavate obavijesti iz TED-a, svoje sustave morate prilagoditi novim obavijestima.

 
Pretraživanje i dohvaćanje obavijesti
Pretraživanje putem korisničkog sučelja

Obavijesti o javnoj nabavi možete pretraživati s pomoću tražilice na internetskim stranicama TED-a. Trebate upotrebljavati „napredno pretraživanje” kako biste filtrirali i dohvatili obavijesti koje odgovaraju većem broju različitih kriterija.

Na internetskim stranicama TED-a možete pretraživati i informacije o broju obavijesti za svako zemljopisno područje (oznaka NUTS) i pregledati te informacije u obliku karte „Mjesto izvršenja”.

Budući da se Uredbom o e-obrascima uvodi nova shema TED-a, bit će potrebno prilagoditi neke kriterije pretraživanja. U dokumentaciji za API uvest će se search-controller-v3 za pretraživanje obavijesti temeljenih na shemi TED-a i obavijesti temeljenih na e-obrascima. Stoga ćete svoje sustave morati prilagoditi novim obavijestima. Za pojedinosti vidjeti Prilagodi upit za napredno pretraživanje za obavijesti temeljene na e-obrascima.

Skupno preuzimanje u formatu XML

Obavijesti u formatu XML možete preuzeti i odjednom s internetskih stranica TED-a. Jedinstveni arhiv sadržava sve obavijesti za svaki dan i svaki mjesec.

U vezi sa sadašnjim standardnim obrascima, XML sheme korištene za obavijesti i odgovarajuća dokumentacija dostupne su na internetskim stranicama EU Vocabularies.

Više informacija o e-obrascima dostupno je na stranici SIMAP.

Datoteke CSV

Podskup podataka iz obavijesti objavljenih na internetskim stranicama TED-a dostupan je i kao CSV (vrijednosti razdvojene zarezom) u obliku skupa podataka na data.europa.eu.

Prilagodi upit za napredno pretraživanje za obavijesti temeljene na e-obrascima

Budući da se Uredbom o e-obrascima uvodi nova shema TED-a, bit će potrebno prilagoditi neke kriterije pretraživanja za obavijesti iz TED-a.

Kodovi za pretraživanje temeljit će se na tablicama nadležnih tijela koje se upotrebljavaju za e-obrasce (vrsta obavijesti, pravna osnova, vrsta kupca itd.).

Za pretraživanje obavijesti po kriteriju „Poslovne mogućnosti” umjesto polja „Vrsta dokumenta” (TD) upotrebljava se polje za pretraživanje „Vrsta obavijesti” (notice-type). Vrijednosti kodova bit će vrijednosti iz tablice nadležnog tijela „Vrsta obavijesti” na GitHub eForms-SDK.

Za pretraživanje obavijesti na temelju polja za pretraživanje „Zemlja” (CY) i „Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude” (SUB_LG) korisnici moraju upotrijebiti troslovne oznake umjesto dvoslovnih.

Proširenje broja objave obavijesti na osam znamenki

Trenutačno se na internetskim stranicama TED-a može objaviti najviše 999 999 obavijesti godišnje (tj. šest znamenki, npr. 1-2022, 654321-2022).

Kako bismo omogućili objavljivanje više od milijun obavijesti godišnje, povećali smo broj objave na osam znamenki (npr. 1 – 2024, 87654321 – 2024).

Zbog tog proširenja XML paketi sadržavat će dva formata XML datoteka:

 • format obavijesti temeljenih na e-obrascima imati će osam znamenki (npr. 00654321_2022.xml)
 • format obavijesti temeljenih na shemi TED-a o e-obrascima imati će šest znamenki (npr. 123456_2022.xml).

Broj objave obavijesti temeljenih na e-obrascima imat će osam znamenki, a broj objave obavijesti temeljenih na shemi TED-a šest znamenki.

Pregled obavijesti u različitim formatima

Na temelju sadržaja obavijesti u formatu XML možete dobiti obavijest u formatu HTML ili PDF na određenom jeziku.

Bit će dostupna dva API-ja, jedan za prikaz obavijesti temeljenih na shemi TED-a, a drugi za prikaz obavijesti temeljenih na e-obrascima:

 • pregled obavijesti temeljenih na shemi TED-a opisan je u dokumentaciji za API za TED Notice Viewer
 • način pregledavanja obavijesti temeljenih na e-obrascima bit će opisan u dokumentaciji za TED eForms Notice Viewer.
Objavljeni pozivi institucija EU-a na podnošenje ponuda

Možete dobiti popis poziva na podnošenje ponuda koje su institucije EU-a objavile na internetskim stranicama eTendering.

Popis, koji pruža osnovne informacije o svakom pozivu, može se filtrirati prema:

 • imenu javnog naručitelja
 • statusu poziva
 • jeziku.

Za više pojedinosti vidjeti dokumentaciju API-ja u formatu PDF.

 

Slanje obavijesti za objavu

Nudimo operacije kojima se javnim ili privatnim tijelima, poznatima kao „TED eSenders”, omogućuje da putem vlastitih softverskih sustava podnesu obavijesti za objavu na internetskim stranicama TED-a. Vidjeti našu stranicu o tome kako postati TED eSender.

 

Integracija u postupak javne nabave

Nudimo operacije koje omogućuju integraciju naših aplikacija u širi postupak javne nabave, uključujući:

 • izradu ili ažuriranje nacrta obavijesti u eNotices
 • dobivanje informacija o obavijesti tijekom objave
 • utvrđivanje broja riječi i znakova u obavijesti.

Samo institucije EU-a trenutačno imaju pristup tim operacijama. Dostupni su razni mehanizmi za provjeru autentičnosti.

Za više pojedinosti vidjeti dokumentaciju API-ja.