Standardni obrasci za javnu nabavu

Stare i nove direktive o javnoj nabavi

Dana 26. veljace 2014. Europski parlament i Vijece Europske unije usvojili su nove direktive kojima se ureduje javna nabava u Europskoj uniji. Te nove direktive, 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU, zamjenjuju one ranije, 2004/18/EZ, 2004/17/EZ.

Obrascima koje treba koristiti

Nakon stupanja na snagu direktiva iz 2014. donesena je Uredba kojom se uspostavljaju novi standardni obrasci (Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986). Budući da su države članice već trebale prenijeti nove direktive u nacionalno zakonodavstvo (do 18. travnja 2016.), trebaju se upotrebljavati samo novi obrasci

Elektronicki (XML) spram papirnatih

Obrasci povezani s novim direktivama trebaju se iskljucivo koristiti elektronicki, putem naše aplikacije eNotices ili putem usluge eSender po Vašem izboru.

Stari se obrasci i dalje mogu dostaviti u nestrukturiranom obliku (dovršeni PDF dokumenti, datoteke za obradu teksta itd.).

Elektronicke obavijesti osiguravaju brzinu i tocnost

Obavijesti poslane u strukturiranom elektronickom obliku objavljuju se unutar pet dana od njihova zaprimanja u Uredu za publikacije Europske unije. Za usporedbu, obavijesti poslane telefaksom, e-poštom ili poštom mogu biti objavljene tek nakon 12 dana.

Automatsko provjeravanje obveznih polja i jasna struktura elektronickih obavijesti osiguravaju dosljednost s direktivama Europske unije i umanjuju rizik od pogreški pri kodiranju.

Usporedba starih i novih obrazaca

PDF datoteke standardnih obrazaca javne nabave koje se nalaze u nastavku navedene su samo kao referenca. Molimo koristite mrežne obrasce eNotices za slanje Vaših obavijesti za objavu ili se obratite pružatelju usluge eSender po Vašem izboru.

Upute za upotrebu standardnog obrasca 14 „Ispravak" (F14)

 

Staro

Novo

Br.

Direktive

Obrasci

Direktive

Obrasci

1

2004/18/EC

Prethodna informacijska obavijest

2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest

2

2004/18/EC

Obavijest o nadmetanju

2014/24/EU

Obavijest o nadmetanju

3

2004/18/EC

Obavijest o dodjeli ugovora

2014/24/EU

Obavijest o dodjeli ugovora

4

2004/17/EC

Periodicna indikativna obavijest – sektorska nabava

2014/25/EU

Periodicna indikativna obavijest – sektorska nabava

5

2004/17/EC

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

2014/25/EU

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

6

2004/17/EC

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

2014/25/EU

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

7

2004/17/EC

Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava

2014/25/EU

Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava

8

2004/18/EC

Obavijest na profilu kupca

2014/24/EU

Obavijest na profilu kupca

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Pojednostavljena obavijest o dinamickom sustavu nabave

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove

-

-

11

2004/18/EC

Obavijest o nadmetanju - Ugovori o radovima koncesionara koji nisu javni narucitelji

-

-

12

2004/18/EC

Obavijest o projektnom natjecaju

2014/24/EU

Obavijest o projektnom natjecaju

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Rezultati projektnog natjecaja

2014/24/EU

Rezultati projektnog natjecaja

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku

-

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

15

2004/18/EC

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

2014/23/EU

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u podrucju obrane i sigurnosti

-

-

17

2009/81/EC

Poziv na nadmetanje za ugovor u podrucju obrane i sigurnosti

-

-

18

2009/81/EC

Obavijest o sklopljenim ugovorima u podrucju obrane i sigurnosti

-

-

19

2009/81/EC

Poziv na nadmetanje za podugovor

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Obavijest o izmjeni

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

22

-

-

2014/25/EU

Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava

23

-

-

2014/23/EU

Društvene i druge posebne usluge – koncesije

24

-

-

2014/23/EU

Obavijest o koncesiji

25

-

-

2014/23/EU

Obavijest o dodjeli koncesije

T1

Uredba 1370/2007- Javni željeznicki i cestovni prijevoz putnika

Prethodna informacijska obavijest za ugovor o javnim uslugama

-

-

T2

Uredba 1370/2007- Javni željeznicki i cestovni prijevoz putnika

Informacijska obavijest za sklapanje ugovora o javnim uslugama

-

-