Julkisten hankintailmoitusten vakiolomakkeet

Julkaiseminen EUVL:n S-sarjassa

Euroopan komissio on helpottanut EU:n julkisiin hankintoihin liittyvien tietojen virallista julkaisemista laatimalla niitä varten vakiomuotoiset lomakkeet. Lomakkeet perustuvat hankintailmoitusten kuhunkin oikeusperustaan.

EU:n julkaisutoimisto vastaa EU:n julkisten hankintojen ilmoitusten virallisesta julkaisemisesta EUVL:n S-sarjassa TED -sivuston kautta.
Julkisia hankintoja EU:ssa suorittavat elimet voivat julkaista ilmoituksiaan TED issä lähettämällä ne eNotices-sovelluksen tai valitsemansa eSender -lähetyspalvelun kautta.

Lähetettävien tiedostojen on oltava virallisessa TED XML -muodossa. Lisätietoja on EU Vocabularies -verkkosivustolla, jonka kautta pääsee EU:n toimielinten hallinnoimiin sanastoihin. Tällaisia ovat kontrolloidut sanastot, skeemat, ontologiat, datamallit jne.

Pdf-muotoiset lomakkeet

Seuraavassa olevat vakiolomakkeet ovat esillä vain tiedoksi. Kustakin lomakkeesta näkyy sen oikeusperusta.

Jos haluat muuttaa jo julkaistua ilmoitusta, käytä "Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus" -lomaketta ("Korjausilmoitus"-vakiolomakkeen 14 käyttöohjeet)

#

Oikeusperusta

Lomakkeet

1

2014/24/EU

Ennakkoilmoitus 

2

2014/24/EU

Hankintailmoitus 

3

2014/24/EU

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta 

4

2014/25/EU

Ohjeellinen kausi-ilmoitus – erityisalat 

5

2014/25/EU

Hankintailmoitus – erityisalat 

6

2014/25/EU

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat 

7

2014/25/EU

Kelpuuttamisjärjestelmä – erityisalat 

8

2014/24/EU

Hankkijaprofiilia koskeva ilmoitus 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Suunnittelukilpailun tulokset 

2014/25/EU

14

-

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus 

15

2014/23/EU

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus 

17

2009/81/EC

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista 

18

2009/81/EC

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista 

     
19 2009/81/EC Alihankintailmoitus 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Muutosilmoitus 
21 2014/24/EU Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset 
22 2014/25/EU Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – erityisalat 

23

2014/23/EU

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – käyttöoikeussopimukset 

24

2014/23/EU

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus 

25

2014/23/EU

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus 

T1

RAsetus 1370/2007 – rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut

Ennakkoilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevasta sopimuksesta 

T2

Asetus 1370/2007 – rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut

Ilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisestä