Sähköisten ilmoitusten lähettäminen

Ilmoitukset julkaistaan EUVL:n S-sarjassa TED-verkkosivustolla 5 päivän kuluessa siitä, kun julkaisutoimisto on vastaanottanut ne.

 

Miten lähetän ilmoitukseni – verkkolomakkeella vai XML-tiedostoina?

Julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia voi lähettää julkaistavaksi

Tyypillisiä eSender-käyttäjiä ovat EU-maiden kansalliset viralliset lehdet, sähköisiä ilmoituksia säännöllisesti lähettävät hankintaviranomaiset, hankintaviranomaisten puolesta toimivat julkiset tai yksityiset tahot sekä sähköisten hankintaohjelmistojen kehittäjät.