Sähköisten ilmoitusten lähettäminen

Ilmoitukset julkaistaan EUVL:n S-sarjassa TED-verkkosivustolla viiden päivän kuluessa siitä, kun julkaisutoimisto on vastaanottanut ne.

EU:n toimielinten ilmoitukset käännetään kaikille EU:n virallisille kielille, joten niiden julkaisemiseen menee tekstin pituudesta riippuen 7–12 päivää (ks. varainhoitoasetuksen 103 artiklan 1 kohta).
 

Miten lähetän ilmoitukseni – verkkolomakkeella vai XML-tiedostona?

Julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia voi toimittaa kolmella eri tavalla julkaistavaksi sähköisessä muodossa:

 

Tätä suositellaan sellaisille hankintayksiköille, jotka julkaisevat enintään muutaman ilmoituksen vuodessa.  

 

Tyypillisiä eSender-käyttäjiä ovat EU-maiden kansalliset viralliset lehdet, sähköisiä ilmoituksia säännöllisesti lähettävät hankintaviranomaiset, hankintaviranomaisten puolesta toimivat julkiset tai yksityiset tahot sekä sähköisten hankintaohjelmistojen kehittäjät