Julkiset hankinnat TEDin ulkopuolella

Japan Tax & Public Procurement (JTPP) Helpdesk
JTPP Helpdesk on yksi EU:n ja Japanin teollisen yhteistyökeskuksen (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) tarjoamista palveluista. JTPP Helpdesk aloitti toimintansa vuonna 2015 ja sen tehtävänä on tukea EU:n pk-yrityksiä Japanin julkisten hankintojen markkinoilla ja esitellä EU:n yrityksille julkisten hankintojen mahdollisuuksia Japanissa. Yksi JTPP Helpdeskin palveluista on viikoittainen kooste Japanin julkisen hallinnon tarjouspyynnöistä. Palvelu on maksuton EU:ssa päätoimipaikkaansa pitäville yrityksille.
https://www.eu-japan.eu/government-procurement 
Tilaa JTPP Weekly Tender Digest -kooste: https://www.eu-japan.eu/weekly-digest-public-sector-tenders

Prozorro+
Ukrainan julkisten hankintojen alusta

Ukrainan nykytilanteen vuoksi Ukrainan talousministeriö, valtionyritys Prozorro, valtion keskitetty julkisten hankintojen laitos "Professional Procurements" ja yksityiset markkinatoimijat ovat perustaneet yhteisen Prozorro+ -alustan julkisia hankintoja varten. Alusta auttaa löytämään tavarantoimittajia vastaamaan Ukrainan kiireellisimpiin humanitaarisiin tarpeisiin. Prozorro+ toimii sähköisenä katalogina sähköisten hankintajärjestelmien tapaan. Sen kautta viranomaiset voivat tavoittaa erilaisten tavaroiden toimittajia. Alustan käyttö on maksutonta. Prozorro+ on jo pilottivaiheessa, jossa on mukana 15 valtiollista asiakasta. Kaikki Ukrainan hankintaviranomaiset on tarkoitus saada järjestelmään mukaan pian. Alusta on avoin myös kansainvälisille yrityksille, rahoituslaitoksille ja kansalaisjärjestöille, joilla on valmiuksia toimittaa tavaroita ja tukea Ukrainaa.
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register