Lainsäädäntö sekä hyödyllisiä linkkejä

Julkisia hankintoja koskeva EU:n politiikka
europa.eu/pol/singl/index_fi.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Euroopan yhtenäismarkkinat: julkiset hankinnat
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

HVTYK: yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimiva toimittaminen julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille.
ec.europa.eu/idabc

Pk-yritysportaali: portaali tarjoaa tietoa Euroopan pk-yrityksistä
ec.europa.eu/growth/smes

SOLVIT: sisämarkkinoiden ongelmanratkaisujärjestelmä
ec.europa.eu/solvit/site/index_fi.htm

Sinun Eurooppasi – yritykset: harjoitettaessa liiketoimintaa toisessa maassa.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_fi.htm

e-CERTIS: kansainvälisiä hankintoja koskevat asiakirjat/todistukset
e-CERTIS tarjoaa yksityiskohtaista tietoa todistuksista ja asiakirjoista, joita yleisesti vaaditaan hankintoihin useissa EU:n maissa. Se on tarkoitettu kansallisille toimijoille. Se auttaa taloudellisia toimijoita tarjousta laatiessaan tunnistamaan todistusasiakirjat, jotka täyttävät todistusaineistoa koskevat vaatimukset ulkomaisessa tarjouspyynnössä. Se auttaa hankintaviranomaisia tarjouksia vastaanottaessaan tunnistamaan ja tunnustamaan ulkomaisten tarjoajien toimittamat lomakkeet sekä yhdistämään kumppanimaiden lomakkeiden sisällön paikallisten lomakkeiden vastaaviin tietoihin.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_fi.htm

CEN: European Committee for Standardization, contributing to the objectives of the European Union and European Economic Area with voluntary technical standards which promote free trade, the safety of workers and consumers, interoperability of networks, environmental protection, exploitation of research and development programmes, and public procurement.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30