Lainsäädäntö sekä hyödyllisiä linkkejä

EU: Julkisia hankintoja koskeva EU:n politiikka
europa.eu/pol/singl/index_fi.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

EU:n sisämarkkinat: Julkiset hankinnat
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

Suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevä työryhmä
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_fi

IDABC: Yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimiva toimittaminen julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille
ec.europa.eu/idabc

Pk-yritysten portaali: Tietolähde EU:n pk-yrityksille
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosto
ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

Sinun Eurooppasi – Yritykset: Liiketoiminnan harjoittaminen toisessa maassa
ec.europa.eu/youreurope/business/index_fi.htm

e-CERTIS: Kansainvälisiä julkisia hankintoja koskevat asiakirjat/todistukset
e-CERTIS sisältää yksityiskohtaista tietoa eri EU-maiden hankintamenettelyissä yleisesti vaadittavista todistuksista ja asiakirjoista. Järjestelmä on tarkoitettu kansallisille toimijoille. Se auttaa tarjousta laativia talouden toimijoita selvittämään ulkomaisessa tarjouspyynnössä vaadittavat todistusasiakirjat. Hankintaviranomaiset voivat puolestaan tarjouksia vastaanottaessaan tunnistaa ja hyväksyä ulkomaisten tarjoajien toimittamat lomakkeet ja assosioida kumppanimaiden lomakkeiden sisällöt vastaaviin paikallisiin lomakkeisiin.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Euroopan standardointikomitea edistää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen tavoitteiden saavuttamista kehittämällä vapaaehtoisia teknisiä standardeja, jotka edistävät vapaata kauppaa, työntekijöiden ja kuluttajien turvallisuutta, verkkojen yhteentoimivuutta, ympäristönsuojelua, tutkimus- ja kehitysohjelmien hyödyntämistä sekä julkisia hankintoja.
www.cen.eu

PLAN-verkosto: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Eurooppalaisia julkisia hankintoja käsittelevät seminaarit, joita järjestää Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (European Institute of Public Administration)
https://www.eipa.eu/courses/ 

Rahoitus- ja tarjouskilpailuportaali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Yritys-Eurooppa-verkosto
Yritys-Eurooppa-verkosto opastaa ja tukee pk-yrityksiä kansainvälisessä kasvussa ja innovoinnissa. Siihen kuuluu yli 500 kumppaniorganisaatiota EU:ssa ja sen ulkopuolella. EU-27-maiden kumppanit tarjoavat pk-yrityksille esimerkiksi tietoa julkisten hankintojen säännöistä, tieto-/hälytyspalveluja osallistumismahdollisuuksista sekä kansainväliseen kumppanuuteen liittyviä palveluja. Palvelut ovat maksuttomia.