Miten tulla TED eSender -käyttäjäksi

TED eSenderiksi ryhtyminen koostuu kolmesta vaiheesta: hankkeen hyväksyminen, testaus ja julkaistavaksi lähetettävät XML-tiedostot, joiden on vastattava julkaisutoimiston asettamia vaatimuksia. Julkaisutoimisto toimittaa ohjelmistokehittäjille XML-skeemoja ja kattavan dokumentaation omien sovellusten suunnittelun tukemiseksi.

Testivaiheet

Jokainen testivaihe kestää noin yhden kuukauden. Lähettäjä saa yksityiskohtaisen analyysiraportin jokaisesta testi-ilmoituksesta. Kaikki XML-tiedostot on validoitava ennen lähettämistä. Julkaisutoimisto toimittaa XML-ilmoitusten testauksessa tarvittavan selaimen/jäsentimen verkkokäyttöön. Jos ilmoituksia aiotaan lähettää hankintaviranomaisten puolesta, on erittäin tärkeää, että hankintaviranomaiset ja TED eSender eivät molemmat lähetä ilmoitusta. Näin vältetään saman ilmoituksen julkaiseminen kahteen kertaan.

Menettelyt ja rekisteröinti

Aluksi on hyvä tutustua yleisiä ja hallinnollisia menettelyitä kuvaaviin asiakirjoihin. Nämä asiakirjat ovat saatavilla englanniksi TED eSenders Workspace-verkkosivustolla. Myös tekniset asiakirjat ja eSender-rekisteröintilomake ovat saatavilla samalla verkkosivustolla. Lisätiedusteluja voi lähettää TED eSenderien tukipalveluun osoitteeseen simap@publications.europa.eu.