Sovelluskehittäjien resurssit eSender-käyttäjille ja uudelleenkäyttäjille

EU:n julkaisutoimisto on kehittänyt useita TED-sivustoon ja EU:n julkisiin hankintoihin liittyviä web-sovellusten ohjelmointirajapintoja (API).

Näiden rajapintojen avulla on mahdollista

enlightened Julkaisutoimisto ei pysty tarjoamaan API-rajapintojen käyttökoulutusta. Edellä olevien linkkien kautta on kuitenkin saatavissa dokumentaatiota sovelluskehittäjille ja muille teknisen profiilin omaaville käyttäjille.

 

Yleistä

API-rajapintojen rekisteröintivaatimukset ja todentamismekanismit vaihtelevat. Kaikki APIt edellyttävät rekisteröitymistä, paitsi TED website API.

Kaikista julkaisutoimiston tarjoamista API-rajapinnoista EU:n toimielinten julkaisemia tarjouspyyntöjä lukuun ottamatta on saatavana OpenAPI Specification -standardin mukainen rakenteellinen kuvaus (”Swagger”).

Kun ilmoituksen XML-sisältö sisällytetään JSON-tietosisältöön (payload), se koodataan Base64-muotoon ja käsitellään merkkijonona. Näin vältetään mahdolliset ongelmat merkeissä, joilla on erityinen merkitys JSONissa (lainausmerkit, pilkut jne.).

 
Versiot

Taaksepäin yhteensopivan muutoksen tekemisen yhteydessä luodaan uusi versio. Versio näkyy jokaisessa URL-osoitteessa, esim. "/v2/…".

Seuraavat muutokset on taaksepäin yhteensopivia:

  • uusien API-toimintojen lisääminen
  • uusien valinnaisten syöteparametrien lisääminen (JSON tai kyselymerkkijono) olemassa oleviin API-metodeihin
  • uusien JSON-ominaisuuksien lisääminen olemassa oleviin API-vastauksiin
  • ominaisuuksien järjestyksen muuttaminen olemassa olevissa API-vastauksissa.
 
Suositukset asiakassovellusten toteutuksille

Huomioi asiakassovelluksen toteuttamisessa edellä mainitut yhteensopivuusseikat ja varmista, että kaikki vastausten sisältämät odottamattomat kentät jäävät huomiotta. Älä laske JSONin kenttien järjestyksen varaan.

Jokaisen API-rajapintoihimme kohdistuvan HTTP-pyynnön on sisällettävä "User-Agent"-otsikko. Määritä tämän otsikon arvo mahdollisimman tarkasti. Se auttaa meitä selvittämään mahdollisia ongelmia.

 

Ilmoitusten lähettäminen julkaistavaksi

Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat ("TED eSenders") voivat lähettää ilmoituksia julkaistavaksi TED-sivustolla käyttäen omia ohjelmiaan. Lisätietoa on sivulla Toimiminen TED eSender -käyttäjänä.

 

Ilmoitusten tarkastelu eri muodoissa

XML-muotoisen ilmoituksen sisällön mukaan ilmoitus on saatavana HTML- tai PDF-muodossa ja määritetyllä kielellä. Ilmoitukset ovat saatavana anonyymisti.

Käytettävissä on kaksi erilaista APIa:

 

TED-sivustolla julkaistujen tietojen hakeminen ja noutaminen

TED-sivustolla olevissa ilmoituksissa on 14.11.2022 lähtien käytetty sekä TED-skeemalomakkeita että eForms-lomakkeita.

Jos uudelleenkäytät TED-ilmoituksia, sinun on mukautettava järjestelmiäsi, jotta ne tukevat eForms-ilmoituksia.

 
Julkaistujen ilmoitusten haku ja noutaminen – TED-sivuston API

TED-sivuston API on saatavissa anonyymisti hankintailmoitusten hakemista varten sivuston hakukoneen avulla. Erikoishaun avulla voi tehdä hakuja ja rajata tuloksia lukuisin eri kriteerein. Joitakin hakukriteereitä on muutettu eForms-asetuksella käyttöön otetun uuden TED-skeeman myötä. Haku-APIssa on otettu käyttöön search-controller-v3, jossa haku toimii sekä TED-skeeman ilmoituksissa että eForms-ilmoituksissa. Tarkempia tietoja on TED-sivuston APIn dokumentaatiossa.

Lisäksi seuraavia hakukriteereitä on muutettu: ostajan tyyppi, myöntämisperuste, oikeusperusta, pääasiallinen toimiala, sopimuksen tyyppi, menettelyn tyyppi, ilmoituksen tyyppi ja asiakirjan tyyppi, oikeushenkilö, maa, suorituspaikka ja kieli, jolla osallistumishakemukset tai tarjoukset voi toimittaa.

Muutokset on kuvattu tarkemmin vastaavuustaulukossa, jossa verrataan 2.11.2022 saakka käytettyjä ja sen jälkeen käytettäviä koodiarvoja. Lisätietoja saa ohjesivuilta tai ottamalla yhteyttä käyttäjätukeen.

TED-sivuston API-rajapinnalla voi hakea myös tietoa ilmoitusten lukumäärästä tietyllä maantieteellisellä alueella (NUTS-koodi). Haun voi tehdä myös suorituspaikkakartalla.

 
XML-joukkolataus

Sisäänkirjautunut käyttäjä voi TED-sivustolla myös ladata XML-ilmoituksia isompina erinä. Yksi arkistokappale sisältää kunkin päivän tai kuukauden aikana julkaistut ilmoitukset.

Toiminto on käytettävänä myös TED FTP -palvelimella.

 
Ilmoituksen julkaisunumeron laajentaminen 8 numeroon

TED-verkkosivustolla oli ennen mahdollista julkaista enintään 999 999 ilmoitusta vuodessa (käytettävissä 6 numeroa, esim. 1-2022, 654321-2022).

Nyt julkaisunumero on 8-numeroinen (esim. 1-2024, 87654321-2024), mikä mahdollistaa yli miljoonan ilmoituksen julkaisemisen vuodessa.

Tämän laajennuksen vuoksi XML-paketit sisältävät kaksi XML-tiedostojen numerointitapaa:

  • eForms-ilmoituksen tiedostossa on 8 numeroa (esim. 00654321_2022.xml)
  • TED-skeeman ilmoituksen tiedostossa on 6 numeroa (esim. 123456_2022.xml)

Julkaisunumerossa eForms-ilmoituksissa on 8 numeroa ja TED-skeeman ilmoituksissa 6 numeroa.

 
CSV-tiedostot

Osa TED-sivustolla julkaistujen ilmoitusten datasta on saatavana myös CSV-muodossa datajoukkona data.europa.eu-portaalissa.

 

EU:n toimielinten julkaisemien tarjouspyyntöjen hakeminen ja noutaminen

EU:n toimielinten tarjouspyynnöt ovat saatavana eTendering-verkkosivustolla.

Tarjouspyyntöjen perustiedot sisältävää luetteloa voidaan suodattaa seuraavin kriteerein:

  • hankintaviranomaisen nimi
  • tarjouspyynnön tila
  • kieli.

Tarkempia tietoja on PDF-muotoisessa API-dokumentaatiossa.