Tenders Electronic Daily, julkaistaan julkisia hankintailmoituksia EU:sta ja EU:n ulkopuolelta

Tietoa TED eSender -käyttäjistä ja käyttäjiä varten

Verkkohakemus julkisten hankintailmoitusten valmistelua ja julkaisua varten

Tarjousasiakirjat EU:n kilpailupyyntöjä varten
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle