Statistikafailid

Seda statistikat koostab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, et pakkuda ülevaadet TEDis avaldatavatest teadetest. Andmeid rühmitatakse erinevate parameetrite alusel: teate originaalkeel, selle avaldanud riik, failivorming ja edastamisviis. 

 1.  Avaldatud teadete arv originaalkeele kaupa

  2018. aasta igakuine statistika keelte kaupa 

  2017. aasta igakuine statistika keelte kaupa
   
 2.  Avaldatud teadete arv riigi, ELi institutsiooni, failivormingu (XML/PDF) ning edastamisviisi (eNotices/eSenders, e-post või veebiteenused) kaupa:

  2018. aasta statistika vormingu ja edastamisviisi kaupa

  2017. aasta statistika vormingu ja edastamisviisi kaupa