Avalike hangete tüüpvormid

Avaldamine ELT S-seerias 

Selleks et hõlbustada  ELi riigihangete andmete ametlikku avaldamist, on Euroopa Komisjon koostanud standardvormid riigihangete avaldamiseks vastavalt eri ELi õigusaktides sätestatud õiguslikele alustele.

ELi hanketeadete ametliku avaldamise eest ELT S-seerias platvormi TED kaudu vastutab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus.
ELi riikide avalikud hankijad saavad riigihanketeateid TED is avaldada, saates riigihanke andmed (hanketeate) meie rakenduse eNotices või mõne muu endale sobiva rakenduse eSender kaudu.

Aktsepteeritakse ainult elektroonilisi faile ametlikus TED XML-vormingus. Lisateabe saamiseks külastage palun veebilehte EU Vocabularies, mis  võimaldab juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutuste hallatavatele märksõnastikele. Sealt leiate märksõnastikud, skeemid, ontoloogiad, andmemudelid jne.

Vormid PDF-vormingus

Altpoolt leiate ülevaate saamiseks kõik standardvormid.
Iga vormi juures on ära toodud ka selle õiguslik alus.
Kui soovite muuta juba avaldatud teadet, tuleks kasutada selleks ette nähtud vormi „Teade muudatuse või lisateabe kohta“ (Juhised standardvormi nr 14 „Muudatus“ kasutamiseks).

#

Õiguslik alus

Vormid

1

2014/24/EU

Eelteade

2

2014/24/EU

Hanketeade

3

2014/24/EU

Hankelepingu sõlmimise teade

4

2014/25/EU

Perioodiline eelteade – võrgustikega seotud sektorid

5

2014/25/EU

Hanketeade – võrgustikega seotud sektorid

6

2014/25/EU

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

7

2014/25/EU

Kvalifitseerimissüsteem – võrgustikega seotud sektorid

8

2014/24/EU

Hankijaprofiili teade

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Ideekonkursi teade

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Ideekonkursi tulemused

2014/25/EU

14

-

Teade muudatuste või lisateabe kohta

15

2014/23/EU

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Eelteade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond

17

2009/81/EC

Hanketeade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond

18

2009/81/EC

Hankelepingu sõlmimise teade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond
     
19 2009/81/EC Teade allhanke kohta
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Muutmise teade
21 2014/24/EU Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – hankelepingud
22 2014/25/EU Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – võrgustikega seotud sektorid 

23

2014/23/EU

Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – kontsessioonid

24

2014/23/EU

Kontsessiooniteade

25

2014/23/EU

Kontsessiooni andmise teade 

T1

Määrus 1370/2007 – avalik reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel

Avaliku teenindamise lepingu eelteade

T2

Määrus 1370/2007 – avalik reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel

Avaliku teenindamise lepingu teade