Elektrooniliste hanketeadete saatmine

Teated avaldatakse ELT S-seerias TEDi veebisaidil viie päeva jooksul pärast nende kättesaamist Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt.

ELi institutsioonide esitatud teated tõlgitakse kogu mahus kõigisse ELi ametlikesse keeltesse ning seetõttu avaldatakse need sõltuvalt pikkusest kas 7 või 12 päeva jooksul vastavalt finantsmääruse artikli 103 lõikele 1.
 

Veebipõhise vormi täitmine või XML-failide saatmine

Riigihanketeadete esitamiseks on kolm võimalust, et avaldada need struktureeritud elektroonilises vormingus:

 

See on soovitatav nende hankijate puhul, kes avaldavad aasta jooksul vähe teateid.  

 

eSender hõlmab tavaliselt riiklikke ametlikke väljaandeid ja hankijaid, kes saadavad suurel hulgal hanketeateid ning avaliku või erasektori asutusi, kes tegutsevad hankijate nimel, samuti e-hangete tarkvaraarendajaid