Õigusaktid ja kasulikud lingid

EL avalike hangete alane poliitika
europa.eu/pol/singl/index_et.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Euroopa siseturg: avalikud hanked
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: koostalitlusvõimelised Euroopa eRiigi teenused avalikule ja erasektorile ning kodanikele.
ec.europa.eu/idabc

VKE portaal: sellest portaalist leiab Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega seonduvat teavet
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: siseturu probleemide lahendamise süsteem
ec.europa.eu/solvit/site/index_et.htm

Teie Euroopa - Ettevõtted: teistes riikides ettevõtlusega tegelemiseks.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_et.htm

e-CERTIS: dokumendid/sertifikaadid rahvusvaheliste hangete jaoks
e-CERTISest saab üksikasjalikku teavet sertifikaatide ja dokumentide kohta, mida tavaliselt nõutakse erinevate ELi riikide hankemenetlustes. See on suunatud kõigile, kes ELi riikides hangetega tegelevad. e-CERTIS aitab ettevõtjatel pakkumise koostamisel kindlaks teha, millised tõendusdokumendid vastavad välispakkumiskutses esitatud tõendusmaterjali nõuetele. See aitab tellijatel pakkumiste saamisel kindlaks teha ja ära tunda välispakkujate esitatud vorme ning seostada partnerriikide vormide sisu kohalike vormide sisuga.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_et.htm

CEN: Euroopa Standardikomitee töötab Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna eesmärkide saavutamise nimel välja vabatahtlikke tehnilisi standardeid, mis edendavad vabakaubandust, töötajate ja tarbijate ohutust, võrkude koostalitlusvõimet, keskkonnakaitset, teadus- ja arendusprogrammide tulemuste kasutamist ning avalikke hankeid.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30