Kuidas saada TED lisa eSaatjaks?

TED e-saatjaks saamine on kolmefaasiline protsess. See hõlmab teie projekti kinnitamist ja katsetamist ning teie poolt avaldamiseks saadetud XML-failide Euroopa Liidu Väljaannete Talituse standarditele vastavuse kontrollimist. Euroopa Liidu Väljaannete Talitus pakub tarkvaraarendajatele rakenduste loomiseks vajalikke XML-raamistikke ja põhjalikke juhendeid.

Katsetusfaaside ülevaade

Iga katsetusfaas kestab ligikaudu üks kuu. Teile saadetakse katsetuste tulemuste aruanne koos põhjaliku analüüsiga. Enne XML-failide edastamist peaksite kõiki neid ise valideerima. Euroopa Liidu Väljaannete Talitus pakub XML-failide katsetamiseks veebipõhist vaaturit/parserit. Kui kavatsete saata hanketeateid mõne hankiva ameti nimel, on oluline, et nii hankiv amet kui ka TED e-saatja mõlemad ei saadaks hanketeadet. See on oluline topeltteadete vältimiseks.

Menetlus- ja registreerimiskord

Alustuseks lugege läbi üldisi menetlusi ja administratiivmenetlusi kirjeldavad dokumendid. Need dokumendid on inglise keeles saadaval veebilehel TED eSenders Workspace. Sealt leiate ka tehnilised dokumendid, sh uusimad XML-raamistikud ja e-saatjaks registreerimise vormi. Kui teil on lisaküsimusi, pöörduge TED e-saatjate tugiteenuse simap@publications.europa.eu poole.