Arendajatele

Sellel lehel tutvustatakse Euroopa Liidu Väljaannete Talituse pakutavaid TEDi rakendusliideseid (API). Dokumendid on kättesaadavad kasutajaliidese Swagger vahendusel või PDF-vormingus.

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus annab juurdepääsu TEDi rakendusliidestele (API), kuid ei paku nende kasutamiseks täiendavat tehnilist tuge.

Kasutajad

Kirjeldus

Nõuded

Protokoll

TEDi rakendusliidesed (API) kõigi kasutajate jaoks

TED Notice Viewer API on kasutajate jaoks, kes kasutavad teate saatmiseks vorminguid PDF või HTML.

See rakendusliides (API) võimaldab mitmeid funktsioone TEDi teadete lugemiseks.

Luba ei ole vajalik

REST 

TED Website API on kasutajate jaoks, et kuvada teate sisu.

See rakendusliides (API) võimaldab mitmeid funktsioone TEDi veebisaidi andmete lugemiseks.
 

API KEY on uue versiooni puhul vajalik

REST

TEDi rakendusliides (API), kui kuulute nimekirja eSenders

eSentool API – Production võimaldab nimekirja eSenders liikmetel teha TEDi saidil teadete avaldamiseks mitmeid toiminguid.

eSender ID

REST

TEDi rakendusliides (API), kui taotlete liikmesust nimekirjas eSenders

eSentool API – Qualification võimaldab nimekirja eSenders kandidaatidel teha mitmeid toiminguid liikmeks saamiseks ning seejärel esitada teateid TEDi saidil avaldamiseks.

eSender ID

REST

eSentool API – Simulation võimaldab nimekirja eSenders kandidaatidel teha TEDi saidil teadete avaldamise simulatsioone.

eSender ID

REST

TEDi rakendusliides (API) ELi institutsioonide jaoks

eTendering CfT List Service lihtne eTendering veebisaidi teenus, mis pakub esmast teavet avaldatud pakkumiskutsete kohta. Selle teenuse otstarve on võimaldada hankijatel kuvada teavet oma pakkumiskutsete kohta oma veebisaitidel.

ELi institutsiooni ametlik konto

HTTP/GET

TED API for EU Institutions rakendusliides (API) siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ning Teadusuuringute Ühiskeskuse jaoks.

Eritunnus

REST