Kodeeritud andmed TEDi teadete otsingu puhul

Viimati ajakohastatud 21.12.2018

TEDi teadete puhul on otsingu tõhustamiseks kasutusel kodeeritud andmed. Kuigi nende andmete allikaks on asjaomased teated, pärinevad teatavad andmed eelnevalt kindlaksmääratud koodiloendist. Kodeeritud andmete loend on esitatud allpool. Eelnevalt kindlaks määratud koodiloendi puhul esitatakse teave xml-vormingus, näidates skeemi ja rakenduste kasutatavaid jaotusi; need failid on esitatud täiendava teabena.

Välja pealkiri

Kirjeldus

Koodiloend

Kodeeritud andmete ja ekspertotsingu kood

Pealkiri otsingus

Pealkiri ekspertotsingus

Pealkiri

Hankemenetluse pealkiri

 

TI

   

Dokumendi number

TEDi dokumendi number

 

ND

Dokumendi number

Dokumendi number

Avaldamise kuupäev

Avaldamise kuupäev TEDis

 

PD

Avaldamise kuupäev

Avaldamise kuupäev

OJS

Ametliku väljaande lisa number, milles teade on avaldatud

 

OJ

Väljaande number

Väljaande number

Asukoht

Hankija asukoht

 

TW

Asukoht

 

Asutuse nimi

Hankija nimi

 

AU

Asutuse nimi

 Asutuse nimi

Päis

Teate lehekülje päis

 

HD

   

Riik

Hankija riik

countries.xml

CY

Riik

Riik

Asutuse liik

Hankija liik

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Asutuse liik

 Asutuse liik

ELi institutsioon

ELi institutsiooni nimi

 

HA

Euroopa institutsioonid

 Euroopa institutsioonid

Dokumendi saatmise kuupäev

Teate saatmise kuupäev Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele

 

DS

Dokumendi kuupäev

Dokumendi kuupäev

Tähtaeg

Pakkumiste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg

 

DT

Tähtaeg

Tähtaeg

Lepingu olemus

Hankemenetluse olemus  Näiteks ehitustööde, asjade või teenuste hankelepingud

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Leping

Lepingu liik

Menetlus

Hankemenetlus, millega reguleeritakse hanke suhtes kohaldatavaid tingimusi ja tähtaegu.

PR_PROCEDURE.xml

PR

Menetlus

Menetluse liik

Dokument

Hankedokumendi liik

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Dokumendi liik

 Dokumendi liik

Reguleerimine

Hanketuru ulatus

RP_REGULATION.xml

RP

Reguleerimine

Turu reguleerimine

Pakkumuse liik

Kas riigihankemenetluse pakkumust saab esitada osadena või mitte.

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Pakkumuse liik

Lepingu sõlmimise kriteeriumid

Lepingu sõlmimise suhtes rakendatavad kriteeriumid

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Lepingu sõlmimise kriteeriumid

CPV kood

Ühtne riigihangete klassifikaator

CPV_2008.xml

PC

CPV kood

CPV kood

Algne CPV kood

Ühtne riigihangete klassifikaator

CPV_2008.xml

OC

CPV kood

CPV kood

NUTS kood

Ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus

 

RC

NUTS kood

NUTS kood

Veebisait

Hankija veebisait

 

IA

   

Direktiiv

Riigihankemenetluse õiguslik alus

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Õiguslik alus

Õiguslik alus

Põhitegevus

Hankija põhitegevuse olemus

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Põhitegevus

 Põhitegevused