Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Veebisaidil Tenders Electronic Daily avaldatakse riigihanketeateid EList ja väljastpoolt

Teave TEDi eSaatjatele ja teave TEDi eSaatjate kohta

Võrgurakendus riigihanketeadete ettevalmistamiseks ja avaldamiseks

ELi konkursikutsete hankedokumendid
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
BREXIT for businesses