Palun kasutage alates 1. märtsist 2020 üksnes teenust eNotices (mis on kättesaadav aadressil: https://enotices.ted.europa.eu/changeLanguage.do?language=et), et esitada teateid, mis käsitlevad lepinguid reisijateveo valdkonnas raudtee- ja maanteetranspordis. Euroopa Liidu Väljaannete Talitus ei võta enam vastu ega menetle muul viisil saadetud teateid.

Veebisaidil Tenders Electronic Daily avaldatakse riigihanketeateid EList ja väljastpoolt

Teave TEDi eSaatjatele ja teave TEDi eSaatjate kohta

Võrgurakendus riigihanketeadete ettevalmistamiseks ja avaldamiseks

ELi konkursikutsete hankedokumendid
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
BREXIT for businesses