Δημόσιες συμβάσεις εκτός TED

Υπηρεσία υποστήριξης για τη φορολογία και τις δημόσιες συμβάσεις της Ιαπωνίας (JTPP)
Η υπηρεσία υποστήριξης για τη φορολογία και τις δημόσιες συμβάσεις της Ιαπωνίας (JTPP) είναι μία από τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο βιομηχανικής συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας. Στόχος της εν λόγω υπηρεσίας υποστήριξης, που λειτουργεί από το 2015, είναι να στηρίζει τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στην ιαπωνική αγορά δημόσιων συμβάσεων και να παρουσιάζει στις επιχειρήσεις της ΕΕ ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων στην Ιαπωνία. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η υπηρεσία υποστήριξης JTPP προσφέρει δωρεάν εβδομαδιαία επισκόπηση των δημόσιων διαγωνισμών στην Ιαπωνία σε εταιρείες με έδρα στην ΕΕ.
https://www.eu-japan.eu/government-procurement 
Ιστοσελίδα για την εγγραφή στην εβδομαδιαία επισκόπηση των δημόσιων διαγωνισμών JTPP: https://www.eu-japan.eu/government-procurement/news/weekly-tender-digest-mailing-list