Standardformularer til brug i forbindelse med offentlige indkøb

Offentliggørelse i EUT S 

For at gøre det nemmere at offentliggøre information om offentlige udbud i EU har Europa-Kommissionen udarbejdet en række forskellige standardformularer, der skal bruges ved offentliggørelsen afhængigt af, hvilket EU-retsgrundlag der er relevant i hvert enkelt tilfælde.

EU's Publikationskontor er ansvarligt for den officielle offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige udbud i EUTS via websitet TED.
For at få offentliggjort dokumenter på TED kan ordregivende myndigheder i EU sende deres udbudsinformation (bekendtgørelser) enten via vores tjeneste eNotices eller via en certificeret eSender efter eget valg.

Kun elektroniske filer i det officielle TED-XML-format accepteres. Hvis du vil vide mere, kan du besøge websitet EU Vocabularies , som giver dig adgang til en række ordlister, der administreres af EU's institutioner og organer. Sitet indeholder kontrollerede ordlister, skemaer, begrebssystemer, datamodeller m.m.

Formularer i PDF-format

Til orientering finder du her alle standardformularerne.
Du kan også se retsgrundlaget for hver enkelt formular.
Hvis du vil ændre en allerede offentliggjort bekendtgørelse, skal du bruge standardformularen til berigtigelse (se Vejledning til anvendelse af standardformular 14 "Berigtigelse" (F14)).

#

Juridisk grundlag

Formularer

1

2014/24/EU

Forhåndsmeddelelse

2

2014/24/EU

Udbudsbekendtgørelse 

3

2014/24/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

4

2014/25/EU

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

5

2014/25/EU

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

6

2014/25/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

7

2014/25/EU

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

8

2014/24/EU

Bekendtgørelse om køberprofil

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultater af projektkonkurrence 

2014/25/EU

14

-

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

15

2014/23/EU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

17

2009/81/EC

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed

18

2009/81/EC

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed
     
19 2009/81/EC Bekendtgørelse om underentreprise
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Bekendtgørelse om ændring
21 2014/24/EU Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter
22 2014/25/EU Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

23

2014/23/EU

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – koncessioner

24

2014/23/EU

Koncessionsbekendtgørelse

25

2014/23/EU

Bekendtgørelse om tildeling af koncession

T1

Forordning 1370/2007 – Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt

T2

Forordning 1370/2007 – Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt