Standardformularer til offentlige indkøb

Offentliggørelse i EUT S

For at hjælpe dig med at offentliggøre data vedrørende offentlige EU-udbud i EU-Tidende har Europa-Kommissionen udarbejdet standardformularer, der er tilpasset hvert af retsgrundlagene for offentliggørelse af disse data, nemlig:

  • TED-skemaer, som er beskrevet i forordning (EU) 2015/1986
  • E-formularer, som er beskrevet i forordning (EU) 2019/1780

Forordningen om e-formularer har fundet anvendelse siden den 14. november 2022. Siden da og til og med den 24. oktober 2023 har indkøberne selv kunnet/vil indkøberne selv kunne vælge, om de vil bruge e-formularer. I denne overgangsperiode accepterer Publikationskontoret både de gamle TED-formularer og de nye e-formularer, og begge typer meddelelser vises på TED-portalen.

Brugen af e-formularer bliver obligatorisk fra den 25. oktober 2023. Fra denne dato vil Publikationskontoret ikke længere acceptere TED-skemabekendtgørelser, men TED-portalen vil fortsat vise de TED-skemabekendtgørelser, der er indsendt frem til og med den 24. oktober 2023.

Formularer i pdf-format

Bemærk, at nedenstående standard-TED-skemaer kun er til orientering.

#

Juridisk grundlag

Formularer

1

2014/24/EU

Forhåndsmeddelelse

2

2014/24/EU

Udbudsbekendtgørelse 

3

2014/24/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

4

2014/25/EU

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

5

2014/25/EU

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

6

2014/25/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

7

2014/25/EU

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

8

2014/24/EU

Bekendtgørelse om køberprofil

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultater af projektkonkurrence 

2014/25/EU

14

-

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

15

2014/23/EU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

17

2009/81/EC

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed

18

2009/81/EC

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed
     
19 2009/81/EC Bekendtgørelse om underentreprise
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Bekendtgørelse om ændring
21 2014/24/EU Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter
22 2014/25/EU Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

23

2014/23/EU

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – koncessioner

24

2014/23/EU

Koncessionsbekendtgørelse

25

2014/23/EU

Bekendtgørelse om tildeling af koncession

T1

Forordning 1370/2007 – Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt

T2

Forordning 1370/2007 – Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt