Elektroniske meddelelser

Bekendtgørelser offentliggøres i EUT S via TED's website, senest fem dage efter Publikationskontoret har modtaget dem.

Bekendtgørelser fra EU-institutioner oversættes fuldt ud til alle officielle EU-sprog og offentliggøres derfor inden for 7 eller 12 dage afhængigt af deres længde i henhold til artikel 103, stk. 1, i finansforordningen.
 

Onlineformularer eller xml-filer?

Der er tre måder at sende offentlige udbudsbekendtgørelser på, når de skal offentliggøres i et struktureret elektronisk format:

 

Dette anbefales for de ordregivende myndigheder, der kun skal offentliggøre et lille antal bekendtgørelser hvert år.  

 

Blandt de typiske eSenders er nationale statstidender, ordregivende organer, der sender et stort antal elektroniske bekendtgørelser, offentlige eller private organer, der handler på vegne af "ordregivende organer", samt udviklere af software til elektroniske udbud