Lovgivning og nyttige links

EU: EU: Offentlig indkøbspolitik
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_da
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en

Platform for offentlige indkøbere
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Det europæiske indre marked: Offentlige indkøb
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_da

Programmet for et digitalt Europa
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

SMV-portalen: Information til Europas små og mellemstore virksomheder
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: System til løsning af problemer vedrørende det indre marked
ec.europa.eu/solvit/index_da.htm

Dit Europa – Virksomheder: Om at drive forretning i andre EU-lande.
europa.eu/youreurope/business/index_da.htm

e-CERTIS: dokumenter og certifikater til internationale udbud
e-CERTIS tilbyder detaljeret information om de certifikater og dokumenter, der almindeligvis kræves i forbindelse med udbud i de forskellige EU-lande. Det er målrettet til nationale erhvervsudøvende. Det er en hjælp til økonomiske aktører, der skal udvælge udbudsdokumentation, som opfylder kriterierne for bevisførelse i forbindelse med internationale udbud. Og det er en hjælp til ordregivende myndigheder, som ved modtagelsen af bud skal identificere og godkende formularer indsendt af udenlandske tilbudsgivere, og som skal skabe sammenhæng mellem indholdet af disse formularer og indholdet af deres eget lands formularer.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Den Europæiske Standardiseringsorganisation, der skal bidrage til at nå EU's og EØS' målsætning om at fastsætte frivillige tekniske standarder for frihandel, sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerret, interoperabilitet mellem netværk, miljøbeskyttelse, anvendelse af forsknings- og udviklingsprogrammer og offentlige indkøb
https://www.cencenelec.eu/

Seminarer om offentlige indkøb i EU udbudt af Det Europæiske Institut for Offentlig Administration
https://www.eipa.eu/courses/ 

Finansierings- og udbudsportalen
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe-netværket
Enterprise Europe-netværket rådgiver og hjælper SMV'er med det formål at skabe international vækst og innovation. Netværket har over 500 partnerorganisationer i og uden for EU. De tjenester, som disse partnere yder i alle 27 EU-lande, omfatter information og rådgivning til SMV'er om reglerne for offentlige indkøb, informations- og nyhedsbeskeder om udbudsmuligheder samt internationale partnerskabstjenester. Tjenesterne er gratis.