Lovgivning og nyttige links

EU: Offentlig indkøbspolitik
europa.eu/pol/singl/index_cs.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Det europæiske indre marked: Offentlige indkøb
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere.
ec.europa.eu/idabc

SMV-portalen: Oplysning til Europas små og mellemstore virksomheder
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: System til løsning af problemer vedrørende det indre marked
ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

Dit Europa - Virksomheder: Om at drive forretning i andre EU-lande.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm

e-CERTIS: dokumenter/certifikater til internationale udbud
e-CERTIS tilbyder detaljeret information om de certifikater og dokumenter, der almindeligvis kræves i forbindelse med udbud i de forskellige EU-lande. Det er målrettet til nationale erhvervsudøvende. Det er en hjælp til økonomiske aktører, der skal udvælge udbudsdokumentation, som opfylder kriterierne for bevisførelse i forbindelse med internationale udbud. Det er en hjælp til ordregivende myndigheder, der ved modtagelsen af bud skal identificere og godkende formularer, indgivet af udenlandske tilbudsgivere, og som skal bringe indholdet heraf i sammenhæng med lokalt indhold.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_cs.htm

CEN: Den Europæiske Standardiseringsorganisation, der skal bidrage til EU's og EØS' målsætning om at fastsætte frivillige tekniske standarder for frihandel, sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerret, interoperabilitet mellem netværk, miljøbeskyttelse, anvendelse af forsknings- og udviklingsprogrammer og offentlige indkøb
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30