Hvordan bliver man TED S-eSender

For at blive TED-eSender skal man igennem en procedure i tre trin, der består af godkendelse af ens projekt, og test- og XML-filer, der sendes til offentliggørelse, skal tilpasses de standarder, der er fastsat af Publikationskontoret. Publikationskontoret tilbyder softwareudviklere XML-skemaer og et omfattende baggrundsmateriale til hjælp til udvikling af egne applikationer.

Oversigt over testfaser

Der må regnes med cirka 1 måned for hver af testfaserne. En rapport med detaljeret analyse vil blive sendt til brug for dine testbekendtgørelser. Du bør validere alle XML-filer, før de fremsendes. Publikationskontoret stiller en online-viewer/parser til rådighed til testning af XML-bekendtgørelser. Hvis du agter at indgive bekendtgørelser på vegne af ordregivende myndigheder, er det meget vigtigt, at bekendtgørelser ikke fremsendes både af de ordregivende myndigheder og TED-eSenderen. Dette er nødvendigt for at undgå duplikater.

Procedurer og registrering

Du opfordres til i første omgang nøje at gennemgå de dokumenter, der beskriver generelle og administrative procedurer. Dokumenterne er tilgængelige på engelsk på TED eSenders Workspace. Her finder du ligeledes de tekniske dokumenter, herunder de seneste XML-skemaer og formularen til registrering som eSender. Kontakt support for TED-eSenders på simap@publications.europa.eu for yderligere spørgsmål.