Udviklernes hjørne

Publikationskontoret tilbyder en række programmeringsgrænseflader (API'er) relateret til TED og offentlige indkøb i EU.

Disse API'er giver dig mulighed for at:

enlightened Bemærk, at selv om Publikationskontoret giver adgang til disse API'er, yder vi ikke teknisk support til brugen af dem.

Generelle informationer

Registreringskravene for vores API'er og autentificeringsmetoderne varierer efter deres anvendelse og målgruppe. Læs beskrivelsen af de enkelte API'er, hvis du vil vide mere om disse emner.

Vores API'er følger principperne for REST-lignende principper og anvender HTTP-svarkoder. Dataene i forespørgsler og svar er JSON-format. For næsten alle API'er gælder det, at vi giver en struktureret beskrivelse ved hjælp af OpenAPI Specification version 2.0 (også kaldet "Swagger").

Hvis XML-indholdet i en bekendtgørelse indgår i en JSON-nyttelast, kodes det i Base64 og håndteres som en streng. Derved undgås problemer med tegn, der har en særlig betydning i JSON (anførselstegn, kommaer osv.).

Versionsstyring

Når vi foretager en ikke-bagudkompatibel ændring, opretter vi en ny version. Versionen optræder i hver enkelt URL, f.eks. "/v2/...".

Følgende ændringer anses for at være bagudkompatible:

 • tilføjelse af nye API-operationer
 • tilføjelse af nye valgfrie inputparametre (i JSON eller i søgestrengen) til eksisterende API-metoder
 • tilføjelse af nye JSON-egenskaber til eksisterende API-svar
 • ændring af rækkefølgen af egenskaber i eksisterende API-svar.

Nedenfor i Seneste nyt beskrives alle de seneste ændringer af vores API-grænseflader.

Anbefalinger til klientimplementering

Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne kompatibilitetspolitik anbefaler vi at sørge for, at der ved implementering af klienter ses bort fra eventuelle uventede felter i svarene. Derudover kan man ikke regne med rækkefølgen af felter i JSON.

Alle HTTP-forespørgsler til vores API'er skal indeholde headeren "User-Agent". Angiv venligst værdien for denne header så præcist som muligt, så vi kan undersøge eventuelle problemer.

Hent offentliggjorte data

Du kan udføre de aktiviteter, der er beskrevet her, uden at registrere eller autentificere dig.

Søg efter og hent bekendtgørelser

Du kan bruge en række forskellige kriterier til at søge efter udbudsbekendtgørelser, der er offentliggjort på TED's website, og hente specifikke informationer om bekendtgørelser, der svarer til dine søgekriterier. Søgningen er den, der anvendes til ekspertsøgning.

Du kan også få vist antallet af bekendtgørelser for hvert geografisk område (NUTS-kode). TED-websitet bruger disse oplysninger til at oprette et kort over leveringssteder.

Læs mere i API-dokumentationen.

Du kan også downloade usorterede XML-bekendtgørelser fra TED's website. Ét arkiv indeholder alle bekendtgørelser for hver dag og hver måned.

XML-skemaer til bekendtgørelser og den tilhørende dokumentation findes på websitet EU Vocabularies.

Du kan også finde et dataundersæt fra bekendtgørelser, der er offentliggjort på TED-websitet, som kommaseparerede værdier (CVS) i et datasæt på EU's portal for åbne data.

Få vist bekendtgørelser i forskellige formater

Baseret på indholdet af en bekendtgørelse i XML-format kan du få vist bekendtgørelsen i HTML-format eller i PDF-format og på det sprog, du ønsker.

Læs mere i API-dokumentationen.

Få vist offentliggjorte udbud fra EU's institutioner

Du kan få en liste over udbud fra EU-institutionerne, som er offentliggjort på eTendering-websitet.

Listen, der indeholder grundlæggende information om hver indkaldelse, kan filtreres efter:

 • Den ordregivende myndigheds navn
 • Status for indkaldelsen
 • Sprog

Læs mere i API-dokumentationen.

Send bekendtgørelser til offentliggørelse

Vi gør det muligt for offentlige og private aktører og platforme – også kaldet TED eSenders – at indsende bekendtgørelser til offentliggørelse på TED-websitet via deres egne softwaresystemer. Se vores side om , hvordan man bliver TED eSender.

Adgangen til at indsende bekendtgørelser er begrænset til eSenders og dem, der har ansøgt om at blive eSenders. Autentificeringen sker via "Basic"-ordningen, der er sikret via HTTPS.

Læs mere i eSentool Production API-dokumentationen om, hvordan eSenders indsender bekendtgørelser til offentliggørelse på TED-websitet.

For at hjælpe eSender-kandidaterne på vej tilbyder vi desuden de samme muligheder i forbindelse med to yderligere aktiviteter:

 • at simulere offentliggørelsen af bekendtgørelser på TED-websitet ved hjælp af eSentool Simulation API'en og den tilhørende API-dokumentation
 • at kvalificere sig til at offentliggøre bekendtgørelser på TED-websitet ved hjælp af eSentool Simulation API'en og den tilhørende API-dokumentation.

Integrér applikationer i udbudsproceduren

Vi tilbyder forskellige aktiviteter, der gør det muligt at integrere vores applikationer i den bredere udbudsproces, herunder:

 • udarbejdelse eller opdatering af et udkast til bekendtgørelse i eNotices
 • indhentning af information om bekendtgørelsen under offentliggørelsen
 • fastlæggelse af antallet af ord og tegn i en bekendtgørelse.

På nuværende tidspunkt er det udelukkende EU-institutioner, der har adgang til disse operationer. Der findes forskellige autentifikationsmetoder.

Læs mere i API-dokumentationen.

Seneste nyt

15/09/2019: Ny version af søge-API'en til TED-websitet

En ny version af søge-API'en til TED-websitet TED er nu tilgængelig via https://ted.europa.eu/api/v2.0. Det var nødvendigt med en ny version, fordi vi var nødt til at indføre nogle ikke-bagudkompatible ændringer.

Ændringer

 • En række operationer under "/api/latest" er fjernet.
 • API-nøglen er ikke længere påkrævet.
 • Felterne "ND" og "OJ" i søgeresultaterne angives nu som en streng (i stedet for hele tal), der viser deres faktiske indhold.

Forbedringer

 • Ny metode til at downloade antallet af bekendtgørelser for hvert geografisk område (NUTS-kode).
 • Forskellige forbedringer af OpenAPI-dokumentationen.