Udviklernes hjørne for eSenders og genbrugere

Publikationskontoret tilbyder adskillige programmeringsgrænseflader for applikationer (API'er) relateret til TED og offentlige indkøb i EU.

Disse API'er giver dig mulighed for at:

enlightened Publikationskontoret kan ikke tilbyde undervisning i brugen af API'erne. Ovenstående links giver imidlertid adgang til dokumentation for udviklere og andre tekniske profiler.

 

Generelt

Registreringskravene og autentificeringsmetoderne varierer efter API'en. Registrering af påkrævet for alle API'er med undtagelse af API'en for TED-websitet.

For alle API'er med undtagelse af listen over udbud fra EU-institutionerne giver Publikationskontoret en struktureret beskrivelse ved hjælp af OpenAPI-specifikationen (også kaldet "Swagger").

Hvis XML-indholdet i en bekendtgørelse indgår i en JSON-nyttelast, kodes det i Base64 og håndteres som en streng. Derved undgås problemer med tegn, der har en særlig betydning i JSON (anførselstegn, kommaer osv.).

 
Versionering

Når der foretages en bagudkompatibel ændring, oprettes der en ny version. Versionen optræder i hver enkelt URL, f.eks. "/v2/...".

Følgende ændringer er bagudkompatible:

  • tilføjelse af nye API-operationer
  • tilføjelse af nye valgfrie inputparametre (i JSON eller i søgestrengen) til eksisterende API-metoder
  • tilføjelse af nye JSON-egenskaber til eksisterende API-svar
  • ændring af rækkefølgen af egenskaber i eksisterende API-svar.
 
Anbefalinger til klientimplementering

Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne kompatibilitetspolitik anbefaler vi at sørge for, at der ved implementering af klienter ses bort fra eventuelle uventede felter i svarene. Derudover kan man ikke regne med rækkefølgen af felter i JSON.

Alle HTTP-forespørgsler til vores API'er skal indeholde headeren "User-Agent". Angiv venligst værdien for denne header så præcist som muligt, så vi kan undersøge eventuelle problemer.

 

Send bekendtgørelser til offentliggørelse

Publikationskontoret gør det muligt for offentlige og private aktører og platforme – også kaldet TED eSenders – at indsende bekendtgørelser til offentliggørelse på TED-websitet via deres egne softwaresystemer. Se siden om, hvordan man opererer som TED eSender.

 

Få vist bekendtgørelser i forskellige formater

Baseret på indholdet af en bekendtgørelse i XML-format kan du få vist bekendtgørelsen i HTML-format eller i PDF-format og på det sprog, du ønsker. Adgangen er anonym.

Der er to forskellige API'er til rådighed:

 

Søg og hent data, der er offentliggjort på TED- og eTendering-websites

Siden den 14. november 2022 bruger bekendtgørelserne på TED-websitet både TED-skemaer og e-formularer.

Hvis du genbruger TED-bekendtgørelser, skal du tilpasse dine systemer til at understøtte bekendtgørelser i e-formularer.

 
Søg og hent offentliggjorte bekendtgørelser – TED-websitets API

TED-websitets API kan tilgås anonymt, så du kan bruge websitets søgemaskine til at finde specifikke udbudsbekendtgørelser. Brug "ekspertsøgning" til at søge og filtrere resultater efter forskellige kriterier. Da der med forordningen om e-formularer blev indført et nyt TED-skema, vil visse søgekriterier være ændret. Søge-API'en indførte en search-controller-v3, der kan søge efter både TED-skemabekendtgørelser og e-formularbekendtgørelser. Læs mere i API-dokumentationen på TED-websitet.

Desuden er følgende kriterier for søgninger efter bekendtgørelser blevet tilpasset: indkøbertype, tildelingskriterium, retsgrundlag, hovedaktivitet, kontrakttype, proceduretype, bekendtgørelsestype og dokumenttype, juridisk person, land, udførelsessted samt sprog, som ansøgninger om deltagelse kan indsendes på.

Dette dokument indeholder en detaljeret oversigt over sammenhængen mellem de koder, der blev anvendt indtil den 2. november 2022, og de koder, der anvendes fra og med den 2. november 2022. Du kan få yderligere information på de nye hjælpesider eller ved at kontakte helpdesken.

TED-websitets API giver dig også mulighed for at søge efter informationer om antallet af bekendtgørelser for de enkelte geografiske områder (NUTS-koder) og kan angive disse oplysninger i form af et kort over "udførelsessted".

 
Massedownload af XML-bekendtgørelser

Hvis du logget ind, kan du massedownloade XML-bekendtgørelser fra TED's website. Ét arkiv indeholder alle bekendtgørelser for hver dag og hver måned.

Denne funktion findes også på TED FTP-serveren.

 
Udvidelse af bekendtgørelsens publikationsnummer til 8 cifre

TED-websitet plejede at give mulighed for at offentliggøre højst 999 999 bekendtgørelser om året (dvs. 6 cifre, f.eks. 1-2022, 654321-2022).

For at gøre det muligt at offentliggøre mere end en million bekendtgørelser om året har vi øget antallet af cifre i publikationsnummeret til 8 (f.eks. 1-2024, 87654321-2024).

Som følge af denne udvidelse vil XML-pakkerne indeholde to måder at nummere XML-filer på:

  • for e-formularbekendtgørelser har formatet 8 cifre (f.eks. 00654321_2022.xml)
  • for TED-skemabekendtgørelser har formatet 6 cifre (f.eks. 123456_2022.xml).

Publikationsnummeret har 8 cifre for bekendtgørelser i e-formularer og 6 cifre for bekendtgørelser i TED-skemaer.

 
CSV-filer

Du kan også finde et dataundersæt fra bekendtgørelser, der er offentliggjort på TED-websitet, som kommaseparerede værdier (CVS) i et datasæt på data.europa.eu.

 

Søg og få vist offentliggjorte udbud fra EU's institutioner

Du kan få en liste over udbud fra EU-institutionerne, som er offentliggjort på eTendering-websitet.

Listen, der indeholder grundlæggende information om hver indkaldelse, kan filtreres efter:

  • Den ordregivende myndigheds navn
  • Status for indkaldelsen
  • Sprog

Læs mere i API-dokumentationen i pdf-format.