Datakoder til søgning i TED-meddelelser

Ajourført 21/12/2018

Følgende datakoder sendes sammen med TED-meddelelser for at gøre det lettere at søge. Selv om kilden til disse data stammer fra selve meddelelserne, kommer visse af dem fra en foruddefineret kodeliste. Listen over datakoder findes nedenfor. Ved foruddefinerede kodelister gives der yderligere information i form af en xml-fil, som viser de forskellige konverteringer, der bruges af skemaet og applikationerne.

Feltets betegnelse

Beskrivelse

Anvendt kodeliste

Kode til datakode og ekspertsøgning

Titel i søgemaske

Titel ved ekspertsøgning

søg

Titel

Udbudsprocedurens titel

 

TI

   

Dokumentnummer

TED-dokumentnummer

 

ND

Dokumentnummer

Dokumentnummer

Dato for offentliggørelse

Dato for offentliggørelse på TED

 

PD

Dato for offentliggørelse

Dato for offentliggørelse

EUT S

Nummeret på supplementet til EUT, hvor bekendtgørelsen offentliggøres

 

EUT

Udgave

Udgave

Sted

Den ordregivende myndigheds/enheds by

 

TW

Sted

 

Myndighedens navn

Navn på den ordregivende myndighed/enhed

 

AU

Myndighedens navn

 Myndighedens navn

Udgiftsområde

Sidehoved for bekendtgørelsen

 

HD

   

Land

Den ordregivende myndigheds/enheds land

countries.xml

CY

Land

Land

Myndighedens art

Den ordregivende myndigheds/enheds art

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Myndighedens art

 Myndighedens art

EU-institution

EU-institutionens navn

 

HA

EU-institutioner

 EU-institutioner

Dokument er sendt

Dato for afsendelse af bekendtgørelsen til Publikationskontoret

 

DS

Dokumentationsdato

Dokumentationsdato

Tidsfrist

Frist for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

 

DT

Tidsfrist

Tidsfrist

Kontraktens art

Udbudsformens art  F.eks. arbejde, leverance eller tjenesteydelse

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Kontrakt

Kontrakttype

Procedure

Den udbudsproceduren, der bestemmer betingelser og tidsfrister for udbuddet.

PR_PROCEDURE.xml

PR

Procedure

Proceduretype

Dokument

Det offentlige udbudsdokuments art

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Dokumenttype

 Dokumenttype

Forordning

Dækning af udbudsmarkedet

RP_REGULATION.xml

RP

Forordning

Markedsregulering

Tilbudstype

Definition af, hvordan partier i givet fald kan kombineres, når der indgives bud i en offentlig udbudsprocedure.

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Tilbudstype

Kriterier for tildeling

De tildelingskriterier, der bruges ved tildeling af en kontrakt

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Kriterier for tildeling

CPV-kode

Fælles glossar for offentlige kontrakter

CPV_2008.xml

PC

CPV-kode

CPV-kode

Oprindelig CPV-kode

Fælles glossar for offentlige kontrakter

CPV_2008.xml

OC

CPV-kode

CPV-kode

NUTS-kode

Nomenklaturen for statistiske regionale enheder.

 

RC

NUTS-kode

NUTS-kode

Internetadresse

Den ordregivende myndigheds/enheds internetadresse

 

IA

   

Direktiv

Retsgrundlaget for den offentlige udbudsprocedure

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Retsgrundlag

Retsgrundlag

Hovedaktivitet

Den ordregivende myndigheds/enhed hovedvirksomhed

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Hovedaktivitet

 Hovedaktiviteter