Standardní formuláře pro zadávání veřejných zakázek

Zveřejnění v řadě S Úř. věst.

Evropská komise vytvořila standardní formuláře, které jsou v souladu s příslušným právním základem EU pro zveřejňování těchto údajů, aby vám pomohla zveřejňovat údaje o veřejných zakázkách v EU v Úředním věstníku, a to:

  • formuláře ve formátu TED podle nařízení (EU) 2015/1986
  • elektronické formuláře podle nařízení (EU) 2019/1780

Nařízení o elektronických formulářích se používá od 14. listopadu 2022. Od tohoto data do 24. října 2023 je pro kupující používání elektronických formulářů nepovinné. Během tohoto přechodného období Úřad pro publikace přijímá jak oznámení podle stávajícího formátu TED, tak nová oznámení o elektronických formulářích a portál TED oba typy oznámení zobrazuje.

Používání elektronických formulářů bude povinné od 25. října 2023. Od tohoto data již Úřad pro publikace nebude přijímat oznámení v původním formátu TED, nicméně portál TED bude i nadále zobrazovat oznámení v původním formátu TED podaná do 24. října 2023.

Formuláře ve formátu PDF

Upozorňujeme, že standardní formuláře TED níže uvádíme pouze pro informaci.

#

Právní základ

Formuláre

1

2014/24/EU

Predbežné oznámení

2

2014/24/EU

Oznámení o zahájení zadávacího rízení

3

2014/24/EU

Oznámení o výsledku zadávacího rízení 

4

2014/25/EU

Pravidelné predbežné oznámení – verejné služby

5

2014/25/EU

Oznámení o zahájení zadávacího rízení – verejné služby

6

2014/25/EU

Oznámení o výsledku zadávacího rízení – verejné služby

7

2014/25/EU

Systém kvalifikace – verejné služby

8

2014/24/EU

Oznámení na profilu kupujícího

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Oznámení o souteži o návrh

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Výsledky souteže o návrh

2014/25/EU

14

-

Oznámení zmen nebo dodatecných informací

15

2014/23/EU

Oznámení o dobrovolné pruhlednosti ex ante

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Oznámení predbežných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpecnosti

17

2009/81/EC

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpecnosti

18

2009/81/EC

Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpecnosti
     
19 2009/81/EC Oznámení o subdodávce
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Oznámení o zmene
21 2014/24/EU Sociální a jiné zvláštní služby – verejné zakázky
22 2014/25/EU Sociální a jiné zvláštní služby – verejné služby

23

2014/23/EU

Sociální a jiné zvláštní služby – koncese

24

2014/23/EU

Oznámení o zahájení koncesního rízení

25

2014/23/EU

Oznámení o výsledku koncesního rízení

T1

Narízení 1370/2007 – Verejné služby prepravy cestujících po železnici a silnici

Oznámení predbežných informací pro verejnou zakázku na služby

T2

Narízení 1370/2007 – Verejné služby prepravy cestujících po železnici a silnici Oznámení informací o zadání verejné zakázky na služby