Zasílání elektronických oznámení

Oznámení se zveřejňují v řadě S Úř. věst. prostřednictvím internetových stránek TED do pěti dnů od jejich obdržení Úřadem pro publikace.

Oznámení předložená orgány a institucemi EU jsou v plném rozsahu přeložena do všech úředních jazyků EU, a zveřejňují se proto podle délky do 7 nebo 12 dnů podle čl. 103 odst. 1 finančního nařízení.
 

Vyplňovat online formuláře nebo odeslat soubory XML?

Oznámení o veřejných zakázkách lze předložit ke zveřejnění ve strukturovaném elektronickém formátu třemi způsoby:

 

Doporučuje se pro ty zadavatele, kteří musí každoročně zveřejňovat jen malý počet oznámení.  

 

Do systému eSenders většinou patří vnitrostátní úřední věstníky, zadavatelé, kteří zasílají velký počet elektronických oznámení, veřejné nebo soukromé subjekty jednající jménem „zadavatelů“, jakož i vývojáři softwaru pro elektronické zadávání zakázek