Zasílání elektronických oznámení

Oznámení se zveřejňují v řadě S Úř. věst. na internetových stránkách TED do 5 dnů od jejich obdržení Úřadem pro publikace.

 

Vyplňují se online formuláře nebo se zasílají soubory XML?

Oznámení o veřejných zakázkách můžete ke zveřejnění podat:

Mezi elektronické odesílatele většinou patří vnitrostátní úřední věstníky, zadavatelé, kteří zasílají velký počet elektronických oznámení, veřejné nebo soukromé subjekty jednající jménem „zadavatelů“ a vývojáři softwaru pro elektronické zadávání zakázek.