Zadávání veřejných zakázek mimo TED

JTPP Helpdesk
Asistenční služba JTTP (Japan Tax & Public Procurement) Helpdesk je jednou ze služeb, které nabízí Středisko pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem. Služba funguje od roku 2015 a jejím cílem je podporovat malé a střední podniky v EU v jejich úsilí o průnik na japonský trh se státními zakázkami a otevření příležitostí pro podniky z EU v oblasti veřejných zakázek v Japonsku. Jednou ze služeb JTPP Helpdesk je týdenní přehled japonských státních nabídkových řízení. Společnostem se sídlem v EU je k dispozici zdarma.
https://www.eu-japan.eu/government-procurement 
Přihlaste se k odběru týdenního přehledu zakázek, který nabízí JTTP Helpesk: https://www.eu-japan.eu/government-procurement/news/weekly-tender-digest-mailing-list