Zadávání veřejných zakázek mimo TED

JTPP Helpdesk
Asistenční služba JTTP (Japan Tax & Public Procurement) Helpdesk je jednou ze služeb, které nabízí Středisko pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem. Služba funguje od roku 2015 a jejím cílem je podporovat malé a střední podniky v EU v jejich úsilí o průnik na japonský trh se státními zakázkami a otevření příležitostí pro podniky z EU v oblasti veřejných zakázek v Japonsku. Jednou ze služeb JTPP Helpdesk je týdenní přehled japonských státních nabídkových řízení. Společnostem se sídlem v EU je k dispozici zdarma.
https://www.eu-japan.eu/government-procurement 
Přihlaste se k odběru týdenního přehledu zakázek, který nabízí JTTP Helpesk: https://www.eu-japan.eu/weekly-digest-public-sector-tenders

Prozorro+
Ukrajinská platforma pro zadávání veřejných zakázek

V reakci na současnou situaci na Ukrajině ukrajinské ministerstvo hospodářství, státní podnik Prozorro, státní instituce „Profesionální zadávání veřejných zakázek“ a soukromé subjekty působící v odvětví veřejných zakázek společně vytvořily platformu Prozorro+. Platforma pomáhá nalézt dodavatele pro nejnaléhavější humanitární potřeby na Ukrajině. Prozorro+ funguje jako elektronický katalog podobný těm, které se používají při elektronickém zadávání veřejných zakázek. Propojuje orgány pro zadávání veřejných zakázek s dodavateli různých druhů zboží. Platforma neúčtuje žádný poplatek. Pilotní fáze projektu Prozorro+ se již účastní 15 zákazníků ze státního sektoru. Cílem je vyzvat všechny ukrajinské orgány pro zadávání veřejných zakázek, aby v brzké době začaly v platformě Prozorro+ působit. Platforma rovněž umožňuje účast mezinárodním společnostem, finančním institucím a nevládním organizacím, které jsou připraveny dodávat zboží a podporovat obyvatele Ukrajiny. https://prozorro.gov.ua/page/plus#register
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register