Legislativa a užitečné odkazy

EU: Politika v oblasti veřejných zakázek
europa.eu/pol/singl/index_cs.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Jednotný evropský trh:Veřejné zakázky
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Interoperabilní dodávání pan-evropských služeb e-governmentu správním orgánům, podnikům a občanům.
ec.europa.eu/idabc

Portál SME: přístup k informacím pro evropské podniky malé a střední velikosti
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Systém řešení problémů na vnitřním trhu
ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

Vaše Evropa - Podnikání: provozovat podnikání společnosti v jiné zemi.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm

e-CERTIS: dokumenty/certifikáty pro mezinárodní veřejné zakázky
Systém e-CERTIS poskytuje podrobné informace o certifikátech a dokumentech běžně vyžadovaných při veřejných zakázkách v různých zemích EU. Je zaměřen na národní praktické subjekty. Pomáhá hospodářským subjektům při přípravě nabídkových řízení identifikovat důkazní dokumenty, které splňují požadavky na důkazy v zahraničních výzvách k podání nabídek. Pomáhá veřejným zadavatelům při přijímání nabídek identifikovat a rozpoznávat formuláře podané zahraničními uchazeči a vztahovat obsah formulářů partnerských zemí k místním ekvivalentům.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_cs.htm

CEN: Evropský výbor pro normalizaci přispívající k cílům Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru pomocí dobrovolných technických norem, které podporují volný obchod, bezpečnost pracovníků a spotřebitelů, vzájemnou spolupráci sítí, ochranu životního prostředí, využívání programů výzkumu a rozvoje, a veřejné zakázky.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30