Jak se stát elektronickým odesílatelem (eSender) TED

Elektronickým odesílatelem TED („TED eSender") se lze stát v rámci postupu, jež tvoří přijetí Vašeho projektu, testování a XML soubory odeslané ke zveřejnění, které musí odpovídat normám stanoveným Úřadem pro publikace. Úřad pro publikace poskytuje vývojářům softwaru XML schémata a komplexní dokumentaci za účelem podpory vypracování jejich vlastních žádostí.

Přehled zkušebních fází

Pro každou zkušební fázi budete potřebovat přibližně měsíc. K Vašim zkušebním oznámením bude zaslána zpráva s podrobnou analýzou. Před odesláním XML souborů by jste je měli všechny ověřit. Úřad pro publikace poskytuje on-line prohlížeč / syntaktický analyzátor pro zkoušení XML oznámení. Hodláte-li zaslat oznámení jménem veřejných zadavatelů, je velmi důležité, aby nebyla oznámení odesílána současně veřejnými zadavateli i elektronickým odesílatelem TED. Je to nutné k tomu, aby nebyly zasílány stejné verze.

Postupy a registrace

Začněte přečtením dokumentů popisujících obecné a administrativní postupy. Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině na TED eSenders Workspace. Naleznete tam rovněž technickou dokumentaci včetně nejnovějších XML schémat a formuláře pro registraci elektronického odesílatele. Máte-li další dotazy, prosím kontaktujte podporu pro elektronické odesílatele TED na simap@publications.europa.eu.