Pro programátory

Úřad pro publikace dává k dispozici řadu aplikačních programovacích rozhraní API týkajících se obsahu stránek TED a zadávání evropských veřejných zakázek.

Tato rozhraní API umožňují:

enlightened Pozor: Úřad pro publikace poskytuje k těmto rozhraním API přístup, avšak nezajišťuje technickou podporu při jejich využívání.

Všeobecné informace

Registrační požadavky a mechanismy ověřování identity se u jednotlivých API liší v závislosti na typu využití a cílové skupině. Podrobnější údaje najdete v popisech jednotlivých API.

Naše rozhraní API jsou vytvořená podle zásad podobných principům REST a používají standardní kódy odezvy v HTTP. Data v požadavcích a odezvách jsou ve formátu JSON. Téměř u všech API uvádíme strukturovaný popis pomocí specifikací OpenAPI verze 2.0 (též známé jako „Swagger“).

Pokud je obsah XML v oznámení součástí payloadu JSON, je kódován v Base64 a je s ním nakládáno jako s řetězcem. Tím se předejde problémům se znaky, které mají ve formátu JSON specifický význam (uvozovky, čárky atd.).

Vytváření verzí

Pokud zavádíme změny, které nejsou zpětně kompatibilní, vytvoříme novou verzi. Verze je vždy uvedena v adrese URL, např. „/v2/...“.

Za zpětně kompatibilní se považují následující změny:

 • doplnění nových operací API
 • doplnění stávajících metod API (do kódu JSON nebo řetězce dotazu) o nové volitelné vstupní parametry
 • doplnění stávajících odezev API o nové vlastnosti ve formátu JSON
 • změny pořadí vlastností ve stávajících odezvách API.

V části Aktuality níže najdete všechny nejnovější změny provedené v našich rozhraních API.

Doporučení k implementaci klientů

S ohledem na výše popsanou politiku kompatibility se prosím ujistěte, že při implementaci klienta nebude na žádná neočekávaná pole v odezvě brán zřetel. Nespoléhejte se na pořadí polí v kódu JSON.

Každý požadavek HTTP zaslaný na API musí obsahovat záhlaví „User-Agent“. Tuto hodnotu zadávejte prosím co nejpřesněji. Usnadní nám to řešení případných problémů.

Jak získat zveřejněné údaje

Zde uvedené operace můžete používat bez registrace či ověření identity.

Vyhledávání a načtení oznámení

K vyhledání oznámení o zakázkách a souvisejících informací zveřejněných na stránkách TED můžete použít řadu různých kritérií. Použije se přitom vyhledávání pro odborníky.

Jednou z operací lze rovněž získat počet oznámení v dané zeměpisné oblasti (podlé kódů NUTS). Pomocí těchto informací generují stránky TED mapu Místo realizace.

Podrobnosti najdete v dokumentaci k API.

Oznámení lze rovněž stáhnout z internetových stránek TED najednou ve formátu XML. Každý archiv obsahuje všechna oznámení za daný den a měsíc.

XML schémata používaná u oznámení a související dokumentace jsou k dispozici na stránkách Slovníky EU.

Část dat z oznámení zveřejněných na stránkách TED je rovněž k dispozici jako datová sada ve formátu CSV (hodnoty oddělené čárkou) na portálu veřejně přístupných dat EU.

Zobrazování oznámení v různých formátech

Obsah oznámení v XML lze získat ve formátu HTML nebo PDF a ve zvoleném jazyce.

Podrobnosti najdete v dokumentaci k API.

Výzvy k podávání nabídek vyhlašované orgány EU

K dispozici je seznam výzev k podávání nabídek zveřejněných orgány EU ze stránek eTendering.

Seznam, který poskytuje základní informace o každé výzvě, lze prohledávat podle následujících kritérií:

 • název orgánu (zadavatele)
 • status výzvy
 • jazyk

Podrobnosti najdete v dokumentaci k API ve formátu PDF.

Zasílání oznámení určených ke zveřejnění

Veřejným i soukromým subjektům – označovaným jako elektroničtí odesílatelé (TED eSenders) – poskytujeme funkce, které umožňují předkládat prostřednictvím jejich vlastních softwarových systémů oznámení, která chtějí na internetových stránkách TED zveřejnit. Další údaje najdete na naši stránce Jak se stát elektronickým odesílatelem.

Přístup k těmto operacím je umožněn pouze elektronickým odesílatelům a těm, kteří o tento status požádali. Ověření identity probíhá v „základním“ režimu, který je zabezpečen prostřednictvím HTTPS.

Podrobnosti o funkcích sloužících elektronickým odesílatelům k předkládání oznámení za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách TED najdete v dokumentaci k API eSentool Production.

Stejné funkce poskytujeme na dalších 2 koncových bodech, abychom uchazečům usnadnili postup při žádání o status elektronického odesílatele:

 • Umožňujeme simulaci zveřejňování oznámení na stránkách TED za použití API eSentool Simulation – viz dokumentace k API.
 • Oprávnění ke zveřejňování oznámení na internetových stránkách TED získávají uchazeči prostřednictvím API eSentool Qualification – viz dokumentace k API.

Integrace do postupu zadávání veřejných zakázek

K integraci našich aplikací do širšího postupu zadávání veřejných zakázek poskytujeme různé další funkce, např.:

 • systém eNotices umožňuje vytvářet koncepty oznámení a aktualizovat je
 • lze získávat informace o oznámení během jeho zveřejnění
 • lze určit počet slov a znaků v oznámení.

K těmto funkcím mají v současné době přístup pouze orgány EU. K dispozici jsou také různé mechanismy ověřování identity.

Podrobnosti najdete v dokumentaci k API.

Aktuality

15/09/2019: Nová verze vyhledávacího rozhraní API stránek TED

K dispozici je nová verze vyhledávacího rozhraní API ke stránkám TED (předpona https://ted.europa.eu/api/v2.0) Aktualizace byla nezbytná k implementaci některých změn, které nejsou slučitelné se zpětnou kompatibilitou.

Změny

 • Odstraněny funkce pod „/api/latest.“
 • Není již nutný API klíč.
 • Pole „ND“ a „OJ“ ve výsledcích vyhledávání jsou nyní uváděna jako řetězec znaků (namísto celých čísel), což odráží jejich skutečný obsah.

Vylepšení

 • Nová funkce k vyhledávání počtu oznámení v jednotlivých zeměpisných oblastech (kód NUTS).
 • Aktualizace v dokumentaci OpenAPI