Pro programátory

Na této stránce najdete aplikační programovací rozhraní (API) internetových stránek TED, která nabízí Úřad pro publikace. Tato dokumentace je k dispozici prostřednictvím uživatelského rozhraní „Swagger User“ nebo ve formátu PDF.

Upozornění: Úřad pro publikace poskytuje přístup k rozhraním API, nicméně neposkytuje další technickou podporu při jejich používání.

uživatelé

popis

předpoklady pro využívání

protokol

TED API pro všechny uživatele

TED Notice Viewer API umožňuje všem uživatelům zobrazit oznámení ve formátu PDF nebo HTML.

API může v prohlížeči oznámení TED provádět různé operace v režimu „pouze ke čtení“.

povolení není zapotřebí

REST 

Pomocí TED Website API může uživatel získat data z oznámení.

API data ze stránek TED poskytuje různými operacemi v režimu „pouze ke čtení“
 

fakultativně s novou verzí API KEY

REST

TED API pro uživatele eSenders

eSentool API – Production  provádí různé operace, jejichž pomocí je v systému eSenders možné podávat oznámení ke zveřejnění na internetových stránkách TED.

identifikační kód eSender

REST

TED API pro uchazeče o eSender

eSentool API – Qualification  provádí různé operace, jejichž pomocí mohou uchazeči získat oprávnění a poté podávat oznámení ke zveřejnění na internetových stránkách TED.

identifikační kód eSender

REST

eSentool API – Simulation  provádí různé operace, jejichž pomocí mohou uchazeči simulovat podávání oznámení ke zveřejnění na internetových stránkách TED.

identifikační kód eSender

REST

TED API pro orgány a instituce EU

eTendering CfT List Service Jednoduchá služba na internetových stránkách eTendering, poskytující základní informace o zveřejněných výzvách k podávání nabídek Jejím účelem je umožnit veřejným zadavatelům zobrazovat na svých internetových stránkách informace o jejich výzvách k podávání nabídek.

oficiální účet orgánu nebo instituce EU

HTTP/GET

TED API for EU institutions  API určené GŘ GROW a JRC

specifické přihlašovací údaje

REST