Pro programátory – elektroničtí odesílatelé a další uživatelé

Úřad pro publikace dává k dispozici několik aplikačních programovacích rozhraní API týkajících se obsahu stránek TED a zadávání evropských veřejných zakázek.

Tato rozhraní API umožňují:

enlightened Úřad pro publikace bohužel nemůže nabídnout školení o tom, jak rozhraní API používat. Výše uvedené odkazy však poskytují přístup k dokumentaci pro vývojáře a další technické profily.

 

Všeobecné informace

Požadavky na registraci a mechanismy autentizace se u jednotlivých API liší. Registrace se vyžaduje u všech rozhraní API s výjimkou rozhraní API pro internetové stránky TED.

U všech rozhraní API s výjimkou seznamu výzev k podávání nabídek od orgánů EU poskytuje Úřad pro publikace strukturovaný popis s použitím specifikace OpenAPI (známé také jako „Swagger“).

Pokud je obsah XML v oznámení součástí payloadu JSON, je kódován v Base64 a je s ním nakládáno jako s řetězcem. Tím se předejde problémům se znaky, které mají ve formátu JSON specifický význam (uvozovky, čárky atd.).

 
Vytváření verzí

Je-li provedena změna, která není zpětně kompatibilní, je vytvořena verze nová. Verze je vždy uvedena v adrese URL, např. „/v2/...“.

Zpětně kompatibilní jsou následující změny:

  • doplnění nových operací API
  • doplnění stávajících metod API (do kódu JSON nebo řetězce dotazu) o nové volitelné vstupní parametry
  • doplnění stávajících odezev API o nové vlastnosti ve formátu JSON
  • změny pořadí vlastností ve stávajících odezvách API
 
Doporučení k implementaci klientů

S ohledem na výše popsanou politiku kompatibility se prosím ujistěte, že při implementaci klienta nebude na žádná neočekávaná pole v odezvě brán zřetel. Nespoléhejte se na pořadí polí v kódu JSON.

Každý požadavek HTTP zaslaný na API musí obsahovat záhlaví „User-Agent“. Tuto hodnotu zadávejte prosím co nejpřesněji. Usnadní nám to řešení případných problémů.

 

Zasílání oznámení určených ke zveřejnění

Veřejným i soukromým subjektům – označovaným jako elektroničtí odesílatelé (TED eSenders) – Úřad pro publikace poskytuje funkce, které umožňují předkládat prostřednictvím jejich vlastních softwarových systémů oznámení, která chtějí na internetových stránkách TED zveřejnit. Další informace viz „Funkce elektronického odesílatele v TED“.

 

Zobrazování oznámení v různých formátech

Obsah oznámení v XML lze získat ve formátu HTML nebo PDF a ve zvoleném jazyce. Přístup je anonymní.

K dispozici jsou dvě různá rozhraní API:

 

Vyhledávání a načítání dat zveřejňovaných na stránkách TED

Od 14. listopadu 2022 budou oznámení na stránkách TED používat standardní i elektronické formuláře.

Pokud oznámení TED používáte opakovaně, musíte své systémy upravit tak, aby dokázaly pracovat s elektronickými oznámeními.

 
Vyhledávání a načítání zveřejněných oznámení – rozhraní API internetových stránek TED

Rozhraní API stránek TED jsou přístupná anonymně, takže k vyhledávání konkrétních oznámení o veřejných zakázkách můžete použít vyhledávač internetových stránek. K vyhledávání a filtrování výsledků podle různých kritérií použijte „odborné vyhledávání“. Vzhledem k tomu, že nařízením o elektronických formulářích byl zaveden nový formát TED, byla upravena některá vyhledávací kritéria. Vyhledávací rozhraní API zavedlo do vyhledávání nástroj search-controller-v3, který se používá jak s oznámeními ve formátu TED, tak oznámeními pomocí elektronických formulářů. Podrobnosti najdete v dokumentaci k API stránek TED.

Kromě toho byla upravena následující kritéria vyhledávání oznámení: typ kupujícího, kritéria pro zadání zakázky, právní základ, hlavní činnost, druh zakázky, typ řízení, typ oznámení a typ dokumentu, organizace, země, místo plnění, jazyk, v němž lze podávat žádosti o účast nebo nabídky.

Podrobný přehled toho, které nové hodnoty od 2. listopadu 2022 odpovídají kterým hodnotám kódů, jež se používaly do 2. listopadu 2022, podává tento dokument. Další informace najdete v nové Nápovědě nebo se obraťte na asistenční službu.

Internetové stránky TED vám rovněž umožňují vyhledávat informace o počtu oznámení pro každou zeměpisnou oblast (kód NUTS). Tyto informace si lze zobrazit ve formě mapy „místa plnění“.

 
Hromadné stahování XML

Pokud jste přihlášeni, můžete si z internetových stránek TED oznámení hromadně stáhnout ve formátu XML. Každý archiv obsahuje všechna oznámení za daný den a měsíc.

Tato funkce je rovněž k dispozici na serveru TED FTP.

 
Rozšíření čísla zveřejnění oznámení na 8 číslic

Internetové stránky TED umožňovaly zveřejnění maximálně 999 999 oznámení ročně (tj. 6 číslic, např. 1–2022, 654321–2022).

Aby bylo možné ročně zveřejnit více než jeden milion oznámení, rozšířili jsme číslo zveřejnění o dvě místa na 8 číslic (např. 1–2024, 87654321–2024).

Vzhledem k tomuto rozšíření obsahují balíčky XML dva způsoby číslování souborů XML:

  • u oznámení pomocí elektronických formulářů má formát 8 číslic (např. 00654321_2022.xml)
  • u oznámení v původním formátu TED má formát 6 číslic (např. 123456_2022.xml)

Číslo zveřejnění obsahuje 8 číslic u oznámení pomocí elektronických formulářů a 6 číslic u oznámení v původním formátu TED.

 
Soubory CSV

Část dat z oznámení zveřejněných na stránkách TED je rovněž k dispozici jako datová sada ve formátu CSV (hodnoty oddělené čárkou) na portálu data.europa.eu.

 

Vyhledávání a načítání zveřejněných výzev k podávání nabídek vyhlašovaných orgány EU

K dispozici je seznam výzev k podávání nabídek zveřejněných orgány EU ze stránek eTendering.

Seznam, který poskytuje základní informace o každé výzvě, lze prohledávat podle následujících kritérií:

  • název orgánu (zadavatele)
  • status výzvy
  • jazyk

Podrobnosti najdete v dokumentaci k API ve formátu PDF.