Kódovaná data pro vyhledávání oznámení v TED

Poslední aktualizace 21.12.2018

Tato kódovaná data jsou v oznámeních TED obsažena v zájmu snazšího vyhledávání. Ačkoli zdrojem těchto dat jsou sama oznámení, některá data pocházejí z předem definovaného seznamu kódů. Přehled kódovaných dat je uveden níže. V případě předem stanoveného seznamu kódů se uvádí xml, zobrazující různé mapování používané ve schématu a aplikacích, přičemž tyto soubory jsou poskytovány jako doplňující informace.

název pole

popis

použitý seznam kódů

kód ve vyhledávání kódovaných dat a odborném vyhledávání

název ve vyhledávacím formuláři

název v odborném

vyhledávání

název

název zadávacího řízení

 

TI

   

číslo dokumentu

čísla dokumentu v TED

 

ND

číslo dokumentu

číslo dokumentu

datum zveřejnění

datum zveřejnění na stránkách TED

 

PD

datum zveřejnění

datum zveřejnění

OJS

číslo dodatku úředního věstníku, v němž je oznámení zveřejněno

 

OJ

číslo vydání

číslo vydání

místo

město veřejného zadavatele / zadavatele

 

TW

místo

 

název orgánu

název veřejného zadavatele / zadavatele

 

AU

název orgánu

 název orgánu

hlavička

záhlaví oznámení

 

HD

   

stát

stát veřejného zadavatele / zadavatele

countries.xml

CY

stát

stát

typ orgánu nebo instituce

typ veřejného zadavatele / zadavatele

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

typ orgánu nebo instituce

 typ orgánu nebo instituce

orgán nebo instituce EU

název orgánu nebo instituce EU

 

HA

evropské orgány a instituce

 evropské orgány a instituce

dokument odeslán

datum, kdy bylo oznámení odesláno Úřadu pro publikace

 

DS

datum dokumentace

datum dokumentace

lhůta

lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 

DT

lhůta

lhůta

povaha zakázky

povaha zadávacího řízení,  např. práce, zboží nebo služby

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

zakázka

typ zakázky

řízení

zadávací řízení, které upravuje podmínky a lhůty platné pro danou zakázku

PR_PROCEDURE.xml

PR

řízení

typ řízení

dokument

druh dokumentu k veřejné zakázce

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

typ dokumentu

 typ dokumentu

regulace

rozsah trhu týkající se zakázky

RP_REGULATION.xml

RP

regulace

regulace trhu

druh nabídky

definice, jak lze kombinovat části při podávání nabídek v rámci zadávacího řízení

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

druh nabídky

kritéria pro přidělení

kritéria, která se mají použít pro zadání zakázky

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

kritéria pro přidělení

kód CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CPV_2008.xml

PC

kód CPV

kód CPV

původní kód CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CPV_2008.xml

OC

kód CPV

kód CPV

kód NUTS

klasifikace územních statistických jednotek

 

RC

kód NUTS

kód NUTS

internetová adresa

internetová adresa veřejného zadavatele / zadavatele

 

IA

   

směrnice

právní základ použitý pro zadávací řízení

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

právní základ

právní základ

hlavní činnost

povaha hlavního druhu činnosti veřejného zadavatele / zadavatele

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

hlavní činnost

 hlavní aktivity