Статистически файлове

Тази статистика се изготвя от Службата за публикации на Европейския съюз за информация относно публикуването на обявления в TED. Данните се групират по различни параметри като: оригинален език на обявленията, издаваща страна, формат на файла и канали за получаване.

 
 1. Брой на публикуваните обявления по оригинален език

  месечна статистика за 2021 г. по езици 

  месечна статистика за 2020 г. по езици 

  месечна статистика за 2019 г. по езици 

  месечна статистика за 2018 г. по езици 

  месечна статистика за 2017 г. по езици
   
 2. Брой на публикуваните обявления по страна, институция на ЕС, формат на файла (XML/ Pdf) и канал за получаване (eNotices/ eSenders email или уеб услуги):

  статистика за 2021 г. по формат и система на получаване

  статистика за 2020 г. по формат и система на получаване

  статистика за 2019 г. по формат и система на получаване

  статистика за 2018 г. по формат и система на получаване

  статистика за 2017 г. по формат и система на получаване