Обществени поръчки извън TED

Бюро за помощ за данъчното облагане и обществените поръчки в Япония
Бюрото за помощ за данъчното облагане и обществените поръчки в Япония (Japan Tax & Public Procurement — JTPP) е една от услугите, предлагани от Центъра за промишлено сътрудничество ЕС—Япония. От 2015 г. насам бюрото за помощ JTPP има за цел да подпомага МСП от ЕС в техните усилия на японския пазар на обществените поръчки и да представя на предприятията от ЕС възможности за възлагане на обществени поръчки в Япония. Като част от своите услуги бюрото за помощ предлага седмичен преглед на японските обществени поръчки, достъпен безплатно за предприятията със седалище в ЕС.
https://www.eu-japan.eu/government-procurement 
Страница за абонамент за седмичния преглед на JTPP на обществените поръчки: https://www.eu-japan.eu/government-procurement/news/weekly-tender-digest-mailing-list