Как се става TED е-Подател

Превръщането в TED е-Подател е процедура, която се състои от одобрение на Вашия проект, тестване, а изпратените за публикация XML файлове трябва да отговарят на стандартите, определени от Службата за публикации. Службата за публикации предоставя на софтуерните разработчици XML схеми и подробна документация, които да им помогнат да създадат свои собствени приложения.

Преглед на тестовите етапи

Ще Ви трябва приблизително един месец за всеки от тестовите етапи. Ще бъде изпратен доклад с подробен анализ за Вашите тестови обявления. Трябва да потвърдите всички XML файлове, преди да ги предадете. Службата за публикации предоставя онлайн приложение за преглед/анализ за тестване на XML обявленията. Ако планирате да изпращате обявления от името на възлагащи органи, от изключителна важност е обявленията да не се изпращат едновременно от възлагащите органи и от TED е-Подател. Това е необходимо, за да се избегнат повторения.

Процедури и регистрация

Моля, първо прочетете документите, описващи общите и административните процедури. Тези документи са достъпни на английски език в TED eSenders Workspace. Там ще намерите също и техническите документи, включително последните XML схеми, както и формуляра за регистрация на е-Подател. Моля, свържете се с Помощ за TED е-Податели на simap@publications.europa.eu за допълнителни въпроси.