Кът на разработчика

На тази страница са показани приложно-програмните интерфейси (APIs), предлагани от Службата за публикации. Документацията е достъпна чрез потребителския интерфейс Swagger или под формата на PDF документи.

Моля, имайте предвид, че Службата за публикации предоставя достъп до приложно-програмните интерфейси на TED (TED APIs), но не и допълнителна техническа поддръжка за използването им.

Ползватели

Описание

Предварителни изисквания

Протокол

TED APIs за всички потребители

TED Notice Viewer API е интерфейс за разглеждане на обявления на TED, позволяващ показването на обявления във формат PDF или HTML.

Той дава възможност за множество операции само за четене в приложението.

Не се изисква разрешение.

REST 

TED Website API е интерфейс, позволяващ получаване на данни за обявленията.

Интерфейсът дава възможност за множесто операции само за четене на данни от уебсайта TED.
 

API KEY може да се използва по избор с новата версия.

REST

TED API за eSenders

eSentool API – Production предлага множество операции за изпращане на обявления за публикуване на уебсайта TED.

eSender ID

REST

TED APIs за кандидати за eSender

eSentool API – Qualification позволява на кандидатите за електронни податели (eSender) да изпълнят изискванията и впоследствие да изпращат обявления за публикуване на уебсайта TED.

eSender ID

REST

eSentool API – Simulation позволява на кандидатите за електронни податели (eSender) да извършват множество операции за симулиране на публикации на обявления на уебсайта TED.

eSender ID

REST

TED APIs за институциите на ЕС

eTendering CfT List Service е проста услуга на уебсайта за електронни обществени поръчки eTendering, която предоставя основна информация за публикувани покани за подаване на оферти. Услугата позволява на възлагащите органи да показват информация за своите покани за подаване на оферти на своите уебсайтове.

Официален профил на институция на ЕС

HTTP/GET

TED API for EU Institutions е интерфейс, специално предназначен за генерална дирекция „Вътрешен пазар (DG GROW) и Съвместния изследователски център (JRC).

Специални идентификационни данни

REST