Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Tenders Electronic Daily, публикуване на обявления за обществени поръчки от ЕС и извън него

Информация за и относно TED е-Податели

Онлайн приложение за подготвяне и публикуване на обявления за обществени поръчки

Тръжна документация за покани за конкурси на ЕС
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
BREXIT for businesses